ESPERI CARE oy dokumentit

Pyynnön vastaanottaja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän diaariotteen ESPERI CARE oy liittyvistä asioista.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
ESPERI CARE oy dokumentit [#579]
Päivämäärä
13. huhtikuuta 2018 kello 10.35
Vastaanottaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen ESPERI CARE oy liittyvistä asioista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 11 kuukautta, 1 viikko sitten13. huhtikuuta 2018 kello 10.36: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Lähettäjä
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Otsikko
VS: ESPERI CARE oy dokumentit [#579]
Päivämäärä
13. huhtikuuta 2018 kello 11.22
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asianhallintajärjestelmästä löytyy yksi tiedoksi saapunut poikkeamispäätös nimellä Esperi Care Oy, asiakirjat liitteenä (dnro VARELY/365/2017). Ystävällisin terveisin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamo Anna-Liisa Luostarinen Asianhallinnan asiantuntija Asianhallinta ja virastopalvelut-yksikkö, ryhmä 2 läntinen alue 0295 022 730 (myös tekstiviestit) <<sähköpostiosoite>> PL 236 (Itsenäisyydenaukio 2), 20101 Turku
  1. 11 kuukautta, 1 viikko sitten13. huhtikuuta 2018 kello 11.23: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 11 kuukautta, 1 viikko sitten13. huhtikuuta 2018 kello 11.59: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.