ESPERI CARE oy dokumentit

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän diaariotteen ESPERI CARE oy liittyvistä asioista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
ESPERI CARE oy dokumentit [#579]
Date
April 13, 2018, 10:35 a.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen ESPERI CARE oy liittyvistä asioista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 1 month agoApril 13, 2018, 10:36 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: ESPERI CARE oy dokumentit [#579]
Date
April 13, 2018, 11:22 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asianhallintajärjestelmästä löytyy yksi tiedoksi saapunut poikkeamispäätös nimellä Esperi Care Oy, asiakirjat liitteenä (dnro VARELY/365/2017). Ystävällisin terveisin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamo Anna-Liisa Luostarinen Asianhallinnan asiantuntija Asianhallinta ja virastopalvelut-yksikkö, ryhmä 2 läntinen alue 0295 022 730 (myös tekstiviestit) <<sähköpostiosoite>> PL 236 (Itsenäisyydenaukio 2), 20101 Turku
  1. 6 years, 1 month agoApril 13, 2018, 11:23 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 6 years, 1 month agoApril 13, 2018, 11:59 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.