esitutkintapöytäkirja

Request to:
Pirkanmaan käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21

Messages in this request

From
tommi ollonen
Subject
esitutkintapöytäkirja [#1441]
Date
June 1, 2021, 12:10 a.m.
To
Pirkanmaan käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, tommi ollonen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: tommi ollonen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, tommi ollonen
From
KO Pirkanmaa <pirkanmaa.ko@oikeus.fi> – Pirkanmaan käräjäoikeus
Subject
RE: esitutkintapöytäkirja [#1441]
Date
June 1, 2021, 12:12 a.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus Pirkanmaan käräjäoikeus on vastaanottanut sähköpostinne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, käräjäoikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Käräjäoikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet sekä oikeutenne käräjäoikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden. https://oikeus.fi/karajaoikeudet/pirk...
  1. 2 years, 6 months agoJune 1, 2021, 12:12 a.m.: tommi ollonen sent a message to Pirkanmaan käräjäoikeus.
  2. 2 years, 6 months agoJune 1, 2021, 12:13 a.m.: Received an email from Pirkanmaan käräjäoikeus.
From
KO Pirkanmaa <pirkanmaa.ko@oikeus.fi> – Pirkanmaan käräjäoikeus
Subject
VS: esitutkintapöytäkirja [#1441]
Date
June 2, 2021, 9:55 a.m.

Hei, Asian käsittelyn tässä vaiheessa ohjaisin sinua tilaamaan pyytämäsi esitutkintapöytäkirjan Sisä-Suomen poliisilaitokselta. Pöytäkirjojen ja jäljennösten tilaus: <<sähköpostiosoite>> p. 0295 445 976 Terveisin: Anu Koskiaho Käräjäsihteeri, kirjaamo Pirkanmaan käräjäoikeus Kelloportinkatu 5 A PL 134, 33101 Tampere Puh 029 56 47449 <<sähköpostiosoite>> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Käräjäoikeus käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietoja. Käräjäoikeuden tietosuojaseloste on saatavilla käräjäoikeuden kirjaamosta tai osoitteesta https://oikeus.fi/karajaoikeudet/pirk...
  1. 2 years, 6 months agoJune 2, 2021, 9:56 a.m.: Received an email from Pirkanmaan käräjäoikeus.
  2. 2 years, 5 months agoJune 15, 2021, 3 a.m.: This request became overdue