esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447]

Request to:
Hämeen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447]

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
June 24, 2021, 3:43 p.m.
To
Hämeen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447]
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0jDpG1lX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.hame@poliisi.fi> – Hämeen poliisilaitos
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
June 24, 2021, 3:43 p.m.
Status
Awaiting response

Hämeen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Tavastland har mottagit ert meddelande. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 11 months agoJune 24, 2021, 3:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hämeen poliisilaitos.
  2. 2 years, 11 months agoJune 24, 2021, 3:45 p.m.: Received an email from Hämeen poliisilaitos.
From
do_not_reply@poliisi.fi – Hämeen poliisilaitos
Subject
VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
June 29, 2021, 11:25 a.m.
Status
Awaiting response

Luottamuksellinen / Konfidentiellt / Confidential Aihe/Ämne/Subject VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464] Lähettäjä /Avsändare / Sender <<sähköpostiosoite>> https://securemail.poliisi.fi/message... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu TLS-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med TLS-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. The message can be opened and replied to from the link above. The connection is protected with TLS encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
  1. 2 years, 11 months agoJune 29, 2021, 11:26 a.m.: Received an email from Hämeen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
June 29, 2021, 5:26 p.m.
To
Hämeen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Virhe Jos kopioitte yllä olevan osoitteen, tarkistakaa että se on oikein. Jos kyseessä on muu virhe, pyydämme ottamaan yhteyttä viestin lähettäjään tilanteen selvittämiseksi. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1464 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 11 months agoJune 29, 2021, 5:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hämeen poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0jDpG1lX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.hame@poliisi.fi> – Hämeen poliisilaitos
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
June 29, 2021, 5:26 p.m.
Status
Awaiting response

Hämeen poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Tavastland har mottagit ert meddelande. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 years, 11 months agoJune 29, 2021, 5:27 p.m.: Received an email from Hämeen poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0jDpG1lX3BsX2tpcmphYW1v?= <kirjaamo.hame@poliisi.fi> – Hämeen poliisilaitos
Subject
VS: VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
June 30, 2021, 8:11 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Välitetään Sisä-Suomen poliisiasemalle ilmoitusnumeron piirikoodin ollessa 5680. Ystävällisin terveisin, Hämeen poliisilaitoksen kirjaamo Katja Järvinen tiedonhallintasihteeri Hämeen poliisilaitos Esikuntakatu 4, 15700 Lahti
  1. 2 years, 11 months agoJune 30, 2021, 8:12 a.m.: Received an email from Hämeen poliisilaitos.
From
Hynni Kirsti POL <kirsti.hynni@poliisi.fi> – Hämeen poliisilaitos
Subject
VL: VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
June 30, 2021, 10:25 a.m.

Hei. Pyytämänne esitutkintapöytäkirja on lähetetty 29.6.2021 klo 11:59 osoitteeseen: <<sähköpostiosoite>> Pöytäkirja on lähetetty salattuna sähköpostina. Jos ei ole tullut perille, ottakaa uudelleen yhteyttä. Ystävällisin terveisin Kirsti Hynni tutkintasihteeri Sisä-Suomen poliisilaitos Kangasalan poliisiasema Urheilutie 6 36200 Kangasala puh. 0295 445777 email: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 11 months agoJune 30, 2021, 10:26 a.m.: Received an email from Hämeen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
Oct. 10, 2021, 9:29 p.m.
To
Hämeen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447]" (24.6.2021, #1464) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 95 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1464 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 7 months agoOct. 10, 2021, 9:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Hämeen poliisilaitos.
From
Hynni Kirsti POL <kirsti.hynni@poliisi.fi> – Hämeen poliisilaitos
Subject
VS: VL: VL: esitutkintapöytäkirja 5680/R/0007471/21 [#1447] [#1464]
Date
Oct. 11, 2021, 9:59 a.m.

Hei. Merkintöjen mukaan esitutkintapöytäkirja on lähetetty 29.6.2021 sähköpostilla <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin Kirsti Hynni tutkintasihteeri Sisä-Suomen poliisilaitos Kangasalan poliisiasema Urheilutie 6 36200 Kangasala puh. 0295 445777 <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 7 months agoOct. 11, 2021, 10 a.m.: Received an email from Hämeen poliisilaitos.