Esitutkintapöytäkirja

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Haluaisin esitutkintapöytäkirjan Volkan Ünsalin murhasta

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Esitutkintapöytäkirja [#1273]
Date
March 9, 2021, 5:54 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin esitutkintapöytäkirjan Volkan Ünsalin murhasta
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
March 9, 2021, 5:54 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 4 months agoMarch 9, 2021, 5:55 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 3 years, 4 months agoMarch 9, 2021, 5:56 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_Esitutkintapoytakirjat <esitutkintapoytakirjat.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VL: Esitutkintapöytäkirja [#1273]
Date
March 9, 2021, 7:58 a.m.
Status
Awaiting response

Hei! Esitutkintapöytäkirja jota tilaatte on arkistoituna Keskusrikospoliisiin, joten pyyntönne välitetään sinne. Ystävällisin terveisin NN Rikosylikonstaapeli Asiakirjahallinto Rikostutkintayksikkö Helsingin poliisilaitos <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 4 months agoMarch 9, 2021, 7:59 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
"<< Nimi poistettu >>" <<< Osoite poistettu >>> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VL: Esitutkintapöytäkirja [#1273]
Date
March 10, 2021, 12:26 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, tilaamanne esitutkintapöytäkirja toimitetaan CD/DVD-levynä, koska tiedostot ovat niin isoja, ettei niiden lähettäminen onnistu sähköpostitse. CD/DVD postitetaan teille ja se maksaa toimituskuluineen 25 €. Pyydän ilmoittamaan haluatteko tilata kyseisen pöytäkirjan. Ystävällisin terveisin Med vänlig hälsning << Nimi poistettu >> tutkintasihteeri / utredningssekreterare Keskusrikospoliisi /Centralkriminalpolisen Turku/Åbo / Åland PUH
 1. 3 years, 4 months agoMarch 10, 2021, 12:27 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Esitutkintapöytäkirja [#1273]
Date
March 10, 2021, 5:19 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja,kyllä hauan cd tai dvd levyn potitse os << Osoite poistettu >> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1273 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 4 months agoMarch 10, 2021, 5:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
"<< Nimi poistettu >>" <<< Osoite poistettu >>> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Esitutkintapöytäkirja/lasku
Date
March 23, 2021, 10:47 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Olitte tilanneet esitutkintapöytäkirjan 11.3.2021. Tarvitsisimme teidän henkilötunnuksenne henkilölaskutusta varten. Kuluttajaverkkolaskut tulevat suomi.fi portaalin kautta ja tunnistuksen varmentamiseksi. Kiitos, Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 4 months agoMarch 23, 2021, 10:49 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Esitutkintapöytäkirja/lasku [#1273]
Date
March 23, 2021, 11:10 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, << poistettu >> << Nimi poistettu >> Elina << Nimi poistettu >> ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1273 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 4 months agoMarch 23, 2021, 11:10 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
 2. 3 years, 4 months agoMarch 23, 2021, 11:11 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
"<< Nimi poistettu >>" <<< Osoite poistettu >>> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Laskun maksaminen
Date
June 23, 2021, 11:25 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Olitte tilanneet meiltä esitutkintapöytäkirjan maaliskuussa, josta olemme lähettäneet laskun ja myös maksumuistutuksenkin. Liitteenä on alkuperäinen lasku. Reskontramme mukaan me emme ole saaneet maksusuoritustanne yllä olevaan laskuun. Mikäli emme saa suoritustanne viipymättä, lasku menee perintään. Mikäli teillä on kysyttävää, ottakaa toki yhteyttä meihin niin autamme mielellämme. Ystävällisin terveisin Suvi Itkonen Keskusrikospoliisi Talouspalvelut / Taloussihteeri <<sähköpostiosoite>> Puh. 0295486561 Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 1 month agoJune 23, 2021, 11:26 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
Itkonen Suvi POL KRP <suvi.itkonen@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Maksukehoitus
Date
March 1, 2022, 4:02 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Olitte tilanneet meiltä esitutkintapöytäkirjan 11.3.2021. Valtion talous- ja henkilöstöhallinon reskontrasta on huomattu että emme ole saaneet teiltä maksua laskuun. Teille on lähetetty myös kaksi maksukehoitusta. Laitoin teille alkuperäisen laskun varmuuden vuoksi liitteeksi, jonka voitte maksaa. Toivoisimme teidän maksavan laskun mahdollisimman pian, jotta se ei mene perintään. Ystävällisin terveisin Suvi Itkonen Taloussihteeri / Financial secretary Talousosasto / Finance department Keskusrikospoliisi / National Bureau of Investigation Jokiniemenkuja 4, PL 285 01301 Vantaa, FINLAND Tel. +358 295 486 561 E-mail. <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [KRP_FSE_small_rgb] Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 2 years, 4 months agoMarch 1, 2022, 4:03 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
 2. 2 years, 3 months agoMarch 29, 2022, 2:25 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.