Epidemialaskelmien tutkimussuunnitelmat

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Vastauksissaan aiempiin tietopyyntöihin THL on perustellut julkisen päätöksenteon tueksi laadittujen epidemialaskelmien lähdekoodien salaamista meneillään olevalla tutkimuksella, jolle lähdekoodin luovuttaminen aiheuttaisi haittaa. Epidemialaskelmissa on kerrottu käytetyn sensitiivisiä yksilötason aineistoja kansallisista rekistereistä, joiden tutkimuskäyttö edellyttää erillistä käyttölupaa. Pyytäisin kopion kaikista aineistopyynnöistä, aineistolupahakemuksista ja tutkimussuunnitelmista, joita THL on tehnyt tai ollut mukana tekemässä julkisen päätöksenteon tueksi laadittuihin koronaepidemialaskelmiin liittyen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Epidemialaskelmien tutkimussuunnitelmat [#1002]
Date
Aug. 28, 2020, 8:21 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vastauksissaan aiempiin tietopyyntöihin THL on perustellut julkisen päätöksenteon tueksi laadittujen epidemialaskelmien lähdekoodien salaamista meneillään olevalla tutkimuksella, jolle lähdekoodin luovuttaminen aiheuttaisi haittaa. Epidemialaskelmissa on kerrottu käytetyn sensitiivisiä yksilötason aineistoja kansallisista rekistereistä, joiden tutkimuskäyttö edellyttää erillistä käyttölupaa. Pyytäisin kopion kaikista aineistopyynnöistä, aineistolupahakemuksista ja tutkimussuunnitelmista, joita THL on tehnyt tai ollut mukana tekemässä julkisen päätöksenteon tueksi laadittuihin koronaepidemialaskelmiin liittyen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Aug. 28, 2020, 8:22 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 3 years, 7 months agoAug. 28, 2020, 8:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 3 years, 7 months agoAug. 28, 2020, 8:23 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  3. 3 years, 7 months agoSept. 11, 2020, 2:54 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
kirjaamo@thl.fi – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
THL/4389/3.10.00/2020 Päätös. Asiakirjapyyntö. Epidemialaskelmien tutkimussuunnitelmat.
Date
Sept. 11, 2020, 3:53 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Asia: Asiakirjapyyntö. Epidemialaskelmien tutkimussuunnitelmat. Asianumero: THL/4389/3.10.00/2020 Käsittelijä: Björn Anna Käsittelijän puhelinnumero: 029 52 47277 Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , ohessa asiakirjapyyntöänne THL/4389/3.10.00/2020 Asiakirjapyyntö. Epidemialaskelmien tutkimussuunnitelmat koskeva päätös. Toimeksi saaneena, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo Tämä viesti on lähetetty THL:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
  1. 3 years, 7 months agoSept. 17, 2020, 10:45 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.