This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, ref. THL/2299/3.10.00/2020, http://tietopyynto.fi/r/966 Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. THL on julkl. 24 § 21) perusteella salannut epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit. Erityisesti nimeten syyksi ”opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksensuunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötätai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheutaopinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niidenhyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikkatutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa”. Pyydän asiakirjat josta selviää mitkä THL ihmiskokeet ovat uhassa vaarantua jos tiedettäisiin mihin ohjeet perustuu. Pyydän myös asiakirjat joista ilmenee miten epidemian torjunnasta vastuussa oleva viranomainen aikoo monetisoida epidemian. Päätöksessä mainitaan myös kuinka "THL katsoo, että lähdekoodi lukeutuu teknologiseksi kehittämistyöksi, joka voidaan patentoida, ja on siten salassa pidettävää tietoa." Pyydän asiakirjat josta ilmenee viranomaisen tiedossa oleva referenssitapaus teknologisesta kehitystyöstä missä mikään suomalainen viranomainen koskaan ikinä missään on edes "voinut" patentoida sovelluksen lähdekoodia. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]
Date
June 8, 2020, 8:40 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, ref. THL/2299/3.10.00/2020, http://tietopyynto.fi/r/966 Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Address removed >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. THL on julkl. 24 § 21) perusteella salannut epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit. Erityisesti nimeten syyksi ”opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksensuunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötätai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheutaopinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niidenhyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikkatutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa”. Pyydän asiakirjat josta selviää mitkä THL ihmiskokeet ovat uhassa vaarantua jos tiedettäisiin mihin ohjeet perustuu. Pyydän myös asiakirjat joista ilmenee miten epidemian torjunnasta vastuussa oleva viranomainen aikoo monetisoida epidemian. Päätöksessä mainitaan myös kuinka "THL katsoo, että lähdekoodi lukeutuu teknologiseksi kehittämistyöksi, joka voidaan patentoida, ja on siten salassa pidettävää tietoa." Pyydän asiakirjat josta ilmenee viranomaisen tiedossa oleva referenssitapaus teknologisesta kehitystyöstä missä mikään suomalainen viranomainen koskaan ikinä missään on edes "voinut" patentoida sovelluksen lähdekoodia. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Address removed >>, .csv<< Address removed >>, .sql<< Address removed >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Address removed >>, .ppt tai pdf/a<< Address removed >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Address removed >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> << Address removed >><< Address removed >> Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 7 months agoJune 8, 2020, 8:40 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]
Date
June 16, 2020, 11:16 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Pyydän asian "Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]" diaarinumeron ja käsittelijän. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 973 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 16, 2020, 11:16 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 7 months agoJune 16, 2020, 11:17 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VS: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]
Date
June 16, 2020, 11:31 a.m.

Hei, tietopyyntönne on kirjattu asianumerolle THL/3035/3.10.00/2020 ja sen käsittelijät ovat Janne Luomala sekä Hanna Kaarre. Ystävällisesti, Anna Björn Asianhallintasuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 16. kesäkuuta 2020 11:17 Vastaanottaja: THL Kirjaamo Aihe: Re: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973] Hyvä vastaanottaja, Pyydän asian "Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]" diaarinumeron ja käsittelijän. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 973 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Tarkennuspyyntö THL/3035/3.10.00/2020
Date
June 18, 2020, 9:31 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , viitaten asiakirjapyyntöönne asiassa THL/3035/3.10.00/2020, antamienne tietojen perusteella THL:n asianhallintajärjestelmästä ei löytynyt asiakirjoja. Voisitteko yksilöidä/tarkentaa pyyntöänne? 1) "Pyydän asiakirjat josta selviää mitkä THL ihmiskokeet ovat uhassa vaarantua jos tiedettäisiin mihin ohjeet perustuu." 2) "Pyydän myös asiakirjat joista ilmenee miten epidemian torjunnasta vastuussa oleva viranomainen aikoo monetisoida epidemian." 3) "Pyydän asiakirjat josta ilmenee viranomaisen tiedossa oleva referenssitapaus teknologisesta kehitystyöstä missä mikään suomalainen viranomainen koskaan ikinä missään on edes "voinut" patentoida sovelluksen lähdekoodia." THL on julkaisut internetsivuillaan lähdekoodia koskevia taustatietoja, laskelmia, ja parametreja, osoite: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit << Osoite poistettu >>ja<< Osoite poistettu >>rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista<< Osoite poistettu >>koronaviruksesta<< Osoite poistettu >> covid << Osoite poistettu >> 19/tilannekatsaus << Osoite poistettu >>koronaviruksesta/koronavirusepidemian<< Osoite poistettu >> mallinnusta." Ystävällisesti, Hanna Kaarre Avustava lakimies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VS: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit
Date
June 25, 2020, 1:24 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>, teille on lähetetty 18.5.2020 tarkennusp yyntö o soitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>, josta alkuperäinen tietopyyntö on lähetetty. Ohessa tarkennuspyyntö uudelleen tähän osoitteeseenne. Ystävällisesti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 25. kesäkuuta 2020 13:11 Vastaanottaja: Kaarre Hanna (THL) Kopio: THL Kirjaamo Aihe: Re: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hei Hanna, saisinko vastauksen asiassa THL/3035/3.10.00/2020 tähän osoitteeseen, <<sähköpostiosoite>> Kiitos. ystävällisin terveisin, jaakko korhonen From: THL Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite>> Date: Wednesday 24. June 2020 at 8.25 To: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: VS: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , asianne asianumero on THL/3035/3.10.00/2020 ja käsittelijä avustava lakimies Hanna Kaarre. Ystävällisesti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 23. kesäkuuta 2020 19:20 Vastaanottaja: THL Kirjaamo Aihe: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hyvä vastaanottaja, Pyydän asian "Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]" diaarinumeron ja käsittelijän. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
Jaakko Korhonen <jaakko.korhonen@gmail.com> – Test Body
Subject
Re: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit
Date
June 25, 2020, 1:49 p.m.

Kiitoksia. t,jaakko From: THL Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite> > Date: Thursday 25. June 2020 at 13.24 To: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Cc: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: VS: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>, teille on lähetetty 18.5.2020 tarkennusp yyntö o soitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>, josta alkuperäinen tietopyyntö on lähetetty. Ohessa tarkennuspyyntö uudelleen tähän osoitteeseenne. Ystävällisesti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 25. kesäkuuta 2020 13:11 Vastaanottaja: Kaarre Hanna (THL) Kopio: THL Kirjaamo Aihe: Re: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hei Hanna, saisinko vastauksen asiassa THL/3035/3.10.00/2020 tähän osoitteeseen, <<sähköpostiosoite>> Kiitos. ystävällisin terveisin, jaakko korhonen From: THL Kirjaamo < <nimi ja sähköpostiosoite>> Date: Wednesday 24. June 2020 at 8.25 To: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Subject: VS: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , asianne asianumero on THL/3035/3.10.00/2020 ja käsittelijä avustava lakimies Hanna Kaarre. Ystävällisesti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 23. kesäkuuta 2020 19:20 Vastaanottaja: THL Kirjaamo Aihe: Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit Hyvä vastaanottaja, Pyydän asian "Epidemialaskelmien lähdekoodien taustadokumentit [#973]" diaarinumeron ja käsittelijän. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:57 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:57 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  3. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:58 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  4. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  5. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.