This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Energian tuet suomessa

Request to:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän viranomaisen asiakirjat joista ilmenee energian ja polttoaineiden tuet ja verohelpotukset sekä energiayhtiöiden yritystuet Suomessa. Kaikkien Suomessa käytössä olevien energian tuotantomuotojen osalta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Energian tuet suomessa [#868]
Date
Nov. 28, 2019, 9:38 a.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän viranomaisen asiakirjat joista ilmenee energian ja polttoaineiden tuet ja verohelpotukset sekä energiayhtiöiden yritystuet Suomessa. Kaikkien Suomessa käytössä olevien energian tuotantomuotojen osalta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"kirjaamo@tem.fi" <kirjaamo@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Sähköpostiviestinne on vastaanotettu työ<< Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriössä / Ert e<< Osoite poistettu >>postmeddelande har mottagits av arbets<< Osoite poistettu >> och näringsministeriet / Your e<< Osoite poistettu >>mail message has b
Date
Nov. 28, 2019, 9:38 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriössä Ert e<< Osoite poistettu >>postmeddelande har mottagits av arbets<< Osoite poistettu >> och näringsministeriet Your e<< Osoite poistettu >> mail message has been received by the Ministry of Economic Affairs and Employment
  1. 3 years, 2 months agoNov. 28, 2019, 9:38 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 3 years, 2 months agoNov. 28, 2019, 9:39 a.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"kirjaamo@tem.fi" <kirjaamo@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
VS: Energian tuet suomessa [#868]
Date
Nov. 28, 2019, 4:19 p.m.

Hei, tiedoksi, että kirjasimme tietopyyntönne asianumerolle VN/13513/2019. Ystävällisin terveisin, TEM Kirjaamo / Kasperi Lavikainen << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: torstai 28. marraskuuta 2019 9.39 Vastaanottaja: Kirjaamo TEM <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Energian tuet suomessa [#868] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän viranomaisen asiakirjat joista ilmenee energian ja polttoaineiden tuet ja verohelpotukset sekä energiayhtiöiden yritystuet Suomessa. Kaikkien Suomessa käytössä olevien energian tuotantomuotojen osalta. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 3 years, 2 months agoNov. 28, 2019, 4:20 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"Pekka.Gronlund@tem.fi" <pekka.gronlund@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
VS: Energian tuet suomessa [#868]
Date
Dec. 9, 2019, 4:12 p.m.
Attachments

Hei, tietopyyntöönne 28.11.2019 viitaten, oheisessa tiedostossa on listaus työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriön toimivallassa olevien tukien osalta. Koska tietopyynnössä ei ole eritelty sitä, miltä ajalta tietoja pyydetään, toimitetaan tiedot viimeisen kokonaisen vuoden eli vuoden 2018 osalta. Tiedosto sisältää maksetut tuet seuraavista työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriössä käsiteltävistä tuista: << Osoite poistettu >> energiatuki (TEM:ssä tehdyt päätökset), << Osoite poistettu >> uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki, << Osoite poistettu >> valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi, << Osoite poistettu >> LNG << Osoite poistettu >> terminaalien investointituki. Työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriössä käsitellään myös kiertotalouden investointi << Osoite poistettu >> ja kehittämistukiohjelman hakemukset. Kyseisestä tukiohjelmasta ei kuitenkaan ole maksettu energiayhtiöille tukea vuoden 2018 aikana. Tiedot Energiaviraston uusiutuvan energian tuotantotuista sekä kompensaatiotuesta löytyvät oheisen linkin takaa (tuotantotuki.emvi.fi). Tiedot Business Finlandin tuista löytyvät oheisen linkin takaa (www.businessfinland.fi/suomalaisille << Osoite poistettu >> asiakkaille/tietoa << Osoite poistettu >> meista/rahoitustiedot/<http://www.businessfinland.fi/suomalaisille << Osoite poistettu >> asiakkaille/tietoa << Osoite poistettu >> meista/rahoitustiedot/>). Työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriö on julkisuuslain 15 §:n 1 momentin nojalla välittänyt tietopyynnön muille viranomaistahoille niiltä osin kuin se ei kuulu sen toimivaltaan. Tietopyyntö on välitetty seuraaville tahoille (TEM:n hallinnonalan virastot sekä muut ministeriöt, joissa energiaan liittyviä tukia, verohelpotuksia tai yritystukia energiayhtiöille mahdollisesti myönnetään): << Osoite poistettu >> Business Finland, << Osoite poistettu >> Finnvera, << Osoite poistettu >> Energiavirasto, << Osoite poistettu >> Oikeus<< Osoite poistettu >> ja kulttuuriministeriö, << Osoite poistettu >> Liikenne<< Osoite poistettu >> ja viestintäministeriö, << Osoite poistettu >> Maa<< Osoite poistettu >> ja metsätalousministeriö, << Osoite poistettu >> Valtiovarainministeriö, << Osoite poistettu >> Ymp äristöministeriö. Työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriö ei ota kantaa siihen, sisältyykö edellä mainittujen viranomaisten tukiohjelmiin tietopyynnössä viitattuja tukia. Tietopyynnön tekijä voi täsmentää pyyntöään, mikäli tietopyynnön kohdetta on tulkittu väärin. Tietopyynnön diaarinumero (TEM) on VN/13513/2019. Ystävällisin terveisin, Pekka Grönlund Ryhmäpäällikkö Työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriö Energiaosasto / Uusiutuva energia PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 506 4815 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: torstai 28. marraskuuta 2019 9.39 Vastaanottaja: Kirjaamo TEM <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Energian tuet suomessa [#868] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän viranomaisen asiakirjat joista ilmenee energian ja polttoaineiden tuet ja verohelpotukset sekä energiayhtiöiden yritystuet Suomessa. Kaikkien Suomessa käytössä olevien energian tuotantomuotojen osalta. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 3 years, 1 month agoDec. 9, 2019, 4:13 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"Talus Ben (Energia)" <ben.talus@energiavirasto.fi> – Energiavirasto
Subject
Tietopyyntö: Energian tuet suomessa [#868]
Date
Dec. 11, 2019, 2:38 p.m.

Asia: tietopyyntö: Energian tuet Suomessa Viite: 2920/062/2019 Hei, kiitoksia tietopyynnöstäsi koskien energiayhtiöiden tukia Suomessa. Työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeri välitti pyyntösi Energiavirastolle julkisuuslain (621/1999) 15 §:n 1 momentin nojalla, siltä osin kuin pyyntö liittyy Energiaviraston toimintaan. Energiaviraston hallinnoimassa SATU << Osoite poistettu >> järjestelmässä (linkki<https://tuotantotuki.emvi.fi/>) on saatavilla tietoja maksetuista tuista ja päätöksistä liittyen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101396> (1396/2010) mukaiseen syöttötariffijärjestelmään ja päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170138> (138/2017) mukaiseen ns. kompensaatiotukeen. Päätökset ja toteutuneet maksut löytyvät alla tarkemmin selostetun mukaisesti. Syöttötariffin tuet löytyvät SATU << Osoite poistettu >> järjestelmästä vasemmasta palkista, kohdasta ”Syöttötariffin voimalaitokset” (linkki<https://tuotantotuki.emvi.fi/Installations>). Kohdasta avautuu näkymä syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitoksien tietoihin, joista pystyy valitsemaan joko kaikki tuotantomuodot, tai vaihtoehtoisesti valita tietyn tuotantomuodon, esimerkiksi tuulivoimalaitokset. Lisäksi hakukentässä pystyy muun muassa määrittelemään tietyn aikavälin, jolloin tukea on maksettu. Vapaasanahaulla voi hakea tietyn yrityksen tietoja järjestelmästä. Kyseiset tiedot, valitsemilla hakuehdoilla, ovat mahdollista ladata Excel << Osoite poistettu >> taulukkoon sivun alhaalta löytyvästä ”Vie lista Exceliin” << Osoite poistettu >> kohdasta. Kompensaatiotuen osalta tuet löytyvät SATU << Osoite poistettu >> järjestelmän vasemmasta palkista, kohdasta ”Kompensaatiotuen laitokset” (linkki<https://tuotantotuki.emvi.fi/CompInstallations>). Linkistä avautuu näkymä kompensaatiotukea saaneiden laitosten tietoihin. Hakutoiminnolla voi hakea tietyn yrityksen tietoja ja tietoja yrityksistä toimipaikan mukaisesti, taikka tarkasteluvuosittain ja tukimäärittäin. Kyseiset tiedot, valitsemilla hakuehdoilla, ovat mahdollista ladata Excel << Osoite poistettu >> taulukkoon sivun alhaalta löytyvästä ”Vie lista Exceliin” << Osoite poistettu >> kohdasta. Lisäksi tuotantotuen maksatus << Osoite poistettu >> ja hyväksymispäätökset sekä kompensaatiotukipäätökset ovat saatavilla SATU << Osoite poistettu >> järjestelmän vasemmasta palkista, kohdasta ”Päätökset” (linkki<https://tuotantotuki.emvi.fi/Decisions>), josta avautuu hakukenttänäkymä, josta voi valita haluamansa hakuvaihtoehdon. Ystävällisin terveisin, Ben Talus Lakimies Uusiutuva energia Energiavirasto – Energy Authority Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki Puhelin 029 5050 118 www.energiavirasto.fi<http://www.e... << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: torstai 28. marraskuuta 2019 9.39 Vastaanottaja: Kirjaamo TEM <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Energian tuet suomessa [#868] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän viranomaisen asiakirjat joista ilmenee energian ja polttoaineiden tuet ja verohelpotukset sekä energiayhtiöiden yritystuet Suomessa. Kaikkien Suomessa käytössä olevien energian tuotantomuotojen osalta. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 3 years, 1 month agoDec. 11, 2019, 2:39 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"Veli-Pekka.Reskola@mmm.fi" <veli-pekka.reskola@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
1882/04.03.00/2019 Tietopyyntö: Energian tuet Suomessa
Date
Dec. 12, 2019, 2:49 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>, Tiedoksenne, että maa<< Osoite poistettu >> ja metsätalousministeriö ei itse hallinnoi tietopyynnössänne mainittujen energiatukien hakua ja maksatusta, vaan kyseisiä tukia hallinnoi maatilojen ja maaseutuyritysten osalta Ruokavirasto. Tästä syystä lähettämänne tietopyyntö on siirretty Ruokaviraston vastattavaksi. Terveisin Veli << Osoite poistettu >>Pekka Reskola ************************************ Veli<< Osoite poistettu >> Pekka Reskola ylitarkastaja/överinspektör/senior officer MMM/JSM/MAF FINLAND tel. +358 295 16 2193 ************************************ << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: torstai 28. marraskuuta 2019 9.39 Vastaanottaja: Kirjaamo TEM <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Energian tuet suomessa [#868] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän viranomaisen asiakirjat joista ilmenee energian ja polttoaineiden tuet ja verohelpotukset sekä energiayhtiöiden yritystuet Suomessa. Kaikkien Suomessa käytössä olevien energian tuotantomuotojen osalta. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Lähettäjä: Kirjaamo MMM <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: tiistai 10. joulukuuta 2019 14.25 Vastaanottaja: MMM Luonnonvaraosasto <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: 1882/04.03.00/2019 Tietopyyntö: Energian tuet Suomessa (asian siirto TEM:istä) Hei, Ohessa on ministeriöön saapunut kirjattu asiakirja toimenpiteitänne varten. MMM:n asianumero näkyy sähköpostin aihekentässä. Kun tämä asia on siirretty käsittelijälle, tulee tieto käsittelijästä ja osastosta/yksiköstä ilmoittaa kirjaamoon. Terveisin, Kirjaamo p. 02951 62200
  1. 3 years, 1 month agoDec. 12, 2019, 2:50 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"maria.holmi@lvm.fi" <maria.holmi@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
VN/13513/2019 << Osoite poistettu >> VN; Julkisuuslain mukainen tietopyyntö energiatuista Suomessa
Date
Jan. 10, 2020, 2:12 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriö on välittänyt liikenne<< Osoite poistettu >> ja viestintäministeriölle julkisuuslain (621/1999) 15 §:n 1 momentin nojalla työ << Osoite poistettu >> ja elinkeinoministeriön kirjaamoon lähettämänne tietopyynnön (VN/13513/2019), joka koskee energian ja polttoaineiden tukia, verohelpotuksia sekä energiayhtiöiden yritystukia. Liikenne << Osoite poistettu >> ja viestintäministeriö on käsitellyt tietopyynnön omalta osaltaan, ja toteaa että liikenne << Osoite poistettu >> ja viestintäministeriön hallinnonalan tuet eivät suoraan liity energiaan tai polttoaineisiin. Tämän vuoksi liikenne << Osoite poistettu >> ja viestintäministeriöllä ei ole tietopyyntöä koskevaa tietoaineistoa. Ystävällisin terveisin, Vänliga hälsningar, Maria Holmi Erityisasiantuntija | Specialsakkunnig Ilmasto << Osoite poistettu >> ja ympäristöyksikkö | Klimat << Osoite poistettu >> och miljöenheten Verkko << Osoite poistettu >> osasto | Nätavdelningen [lvm_logo_sin_50pien] Liikenne << Osoite poistettu >> ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet Eteläesplanadi 16, Helsinki | Södra Esplanaden 16, Helsingfors PL 31, 00023 Valtioneuvosto | PB 31, 00023 Statsrådet puh. | tel. 050 517 32 88 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.lvm.fi Twitter: @lvmfi<https://twitter.com/lvmfi>
  1. 3 years agoJan. 10, 2020, 2:13 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.