Elinkeinoministerin ja omistajanohjausosaston sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyytäisin saada valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran ja elinkeinoministeri Olli Rehnin sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Elinkeinoministerin ja omistajanohjausosaston sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista [#391]
Date
Oct. 29, 2016, 3:41 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran ja elinkeinoministeri Olli Rehnin sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/391/up/5e13e08a92cbf0c0791e3e56b3df0d6dbe0293e9/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 4 months agoOct. 29, 2016, 3:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Elinkeinoministerin ja omistajanohjausosaston sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista [#391]
Date
Oct. 31, 2016, 10:02 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kanslian kirjaamossa. Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kanslis registratorskontor. Your message has been received at the Government Registry.
  1. 4 years, 4 months agoOct. 31, 2016, 10:03 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 4 years, 3 months agoNov. 13, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
  3. 4 years, 3 months agoNov. 14, 2016, 4:09 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Information not held'.