Elinkeinoministerin ja omistajanohjausosaston sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista

Pyynnön vastaanottaja:
Valtioneuvoston kanslia
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisin saada valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran ja elinkeinoministeri Olli Rehnin sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Elinkeinoministerin ja omistajanohjausosaston sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista [#391]
Päivämäärä
29. lokakuuta 2016 kello 15.41
Vastaanottaja
Valtioneuvoston kanslia
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran ja elinkeinoministeri Olli Rehnin sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/391/up/5e13e08a92cbf0c0791e3e56b3df0d6dbe0293e9/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten29. lokakuuta 2016 kello 15.41: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtioneuvoston kanslia.
Lähettäjä
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Otsikko
VS: Elinkeinoministerin ja omistajanohjausosaston sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista [#391]
Päivämäärä
31. lokakuuta 2016 kello 10.02
Tila
Odotetaan vastausta

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kanslian kirjaamossa. Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kanslis registratorskontor. Your message has been received at the Government Registry.
  1. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten31. lokakuuta 2016 kello 10.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtioneuvoston kanslia.
  2. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten13. marraskuuta 2016 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
  3. 1 vuosi, 11 kuukautta sitten14. marraskuuta 2016 kello 16.09: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Information not held'.