This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Elinajanodotetaulukko jota käytetään eläkkeen laskemiseen

Request to:
Eläketurvakeskus ETK
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Eläke perustuu laskelmaan johon vaikuttaa työura ja elinajanodote. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee voimassa oleva elinajanodotetaulukko tai muu tieto jota käytetään eläkkeiden laskemiseen. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Elinajanodotetaulukko jota käytetään eläkkeen laskemiseen [#861]
Date
Nov. 13, 2019, 3:03 p.m.
To
Eläketurvakeskus ETK
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Eläke perustuu laskelmaan johon vaikuttaa työura ja elinajanodote. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee voimassa oleva elinajanodotetaulukko tai muu tieto jota käytetään eläkkeiden laskemiseen. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Aineistotilaukset <aineistotilaukset@etk.fi> – Eläketurvakeskus ETK
Subject
RE: Elinajanodotetaulukko jota käytetään eläkkeen laskemiseen [#861]
Date
Nov. 13, 2019, 3:03 p.m.

Kiitos viestistäsi. Otamme asian käsittelyyn. Ystävällisin terveisin, Eläketurvakeskus Hallinto << Osoite poistettu >> osasto
  1. 4 years, 7 months agoNov. 13, 2019, 3:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eläketurvakeskus ETK.
  2. 4 years, 7 months agoNov. 13, 2019, 3:04 p.m.: Received an email from Eläketurvakeskus ETK.
From
Palotie-Heino Tiina <tiina.palotie-heino@etk.fi> – Eläketurvakeskus ETK
Subject
Elinajanodotetaulukko jota käytetään eläkkeen laskemiseen [#861]
Date
Nov. 21, 2019, 11:43 a.m.
Attachments

Hei! Olit pyytänyt elinaikakertoimeen liittyviä tietoja. Elinajanodotteen muutos vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin elinaikakertoimen avulla. Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja kannustaa jatkamaan työntekoa. Elinajanodotteen noustessa elinaikakerroin pienentää kuukausittain maksettavaa eläkettä. Se ei kavenna eläkkeensaajan koko vanhuuseläkeajalta maksettavaa eläkkeen yhteismäärää, jos eläkkeensaaja elää elinajanodotteen pidentymistä vastaavaan ikään. Elinajanodotteen vertailutasona on vuoden 2009 odote, jolloin elinaikakerroin sai arvon yksi (1,00000). Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin vanhuus << Osoite poistettu >> ja työkyvyttömyyseläkkeisiin niiden alkaessa. Eri ikäluokille vahvistetut elinaikakertoimet on esitetty Eläketurvakeskuksen verkkosivulla osoitteessa https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/.... Tämän viestin liitteenä on vastaava taulukko excel << Osoite poistettu >> muodossa. Lisätietoa elinaikakertoimen laskennasta ja soveltamisesta saatte Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta Elinaikakertoimen laskentakaavat<https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elinaikakerroin/elinaikakertoimen << Osoite poistettu >> laskentakaavat/> sekä Paljon kysyttyä elinaikakertoimesta<https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elaketurva/elinaikakerroin/paljon << Osoite poistettu >>kysyttya<< Osoite poistettu >>elinaikakertoimesta/> . Ystävällisin terveisin Tiina Palotie << Osoite poistettu >> Heino Tilastopäällikkö Eläketurvakeskus | Suunnitteluosasto Puhelin 029 411 2147 | GSM 050 321 0910 00065 ELÄKETURVAKESKUS Etk.fi << Osoite poistettu >> avain asiantuntijan työeläketietoon
  1. 4 years, 7 months agoNov. 21, 2019, 11:44 a.m.: Received an email from Eläketurvakeskus ETK.