Eduskunnan pankkivaltuusto

Request to:
Suomen Pankki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kulkeeko virallinen posti Eduskunnan pankkivaltuustolle asiassa, joka koske Finanssivalvonnan lakisääteisten tehtävien laiminlyöntiä, Finanssivalvonnan vai Suomen Pankin kirjaamon kautta?

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Eduskunnan pankkivaltuusto [#382]
Date
Oct. 10, 2016, 1:19 p.m.
To
Suomen Pankki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kulkeeko virallinen posti Eduskunnan pankkivaltuustolle asiassa, joka koske Finanssivalvonnan lakisääteisten tehtävien laiminlyöntiä, Finanssivalvonnan vai Suomen Pankin kirjaamon kautta?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/382/up/2388b7927d461931946632f6e114b824c181d283/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 11 months agoOct. 10, 2016, 1:19 p.m.: Mika Lako sent a message to Suomen Pankki.
From
kirjaamo@bof.fi – Suomen Pankki
Subject
VS: Eduskunnan pankkivaltuusto [#382]
Date
Oct. 10, 2016, 2:36 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä Mika Lako, Tietopyyntönne on vastaanotettu ja kirjattu numerolla SP 265/J1.1/2016. Ystävällisin terveisin Suomen Pankin kirjaamo
  1. 6 years, 11 months agoOct. 10, 2016, 2:37 p.m.: Received an email from Suomen Pankki.
From
anton.makela@bof.fi – Suomen Pankki
Subject
SP 253/J1.1/2016 Tietopyyntönne pankkivaltuuston pöytäkirjoista siltä osin kuin se on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa
Date
Oct. 11, 2016, 11:57 a.m.
Status
Request resolved

Tervehdys Mika Lako, olette 1.10.2016 päivätyllä sähköpostiviestillä pyytänyt pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa. Totean, että julkisuuslain mukaisesti toimitamme asiakirjat kopioina. Kopioita on noin 125 kpl ja perimme niistä maksun, kun kopioiden määrä ylittää 30 kappaletta. Tällöin hinta on 0.16 euroa jokaisesta otetusta kopiosta. Vaihtoehtoisesti voidaan sopia mahdollisuus teille tutustua pyytämiinne asiakirjoihin Suomen Pankissa ennen kopiointia. Anton Mäkelä Pankkivaltuuston sihteeri 0500 201213
  1. 6 years, 11 months agoOct. 11, 2016, 11:58 a.m.: Received an email from Suomen Pankki.
From
Mika Lako
Subject
Re: SP 253/J1.1/2016 Tietopyyntönne pankkivaltuuston pöytäkirjoista siltä osin kuin se on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa [#382]
Date
Oct. 11, 2016, 11:59 a.m.
To
Suomen Pankki

Hyvä vastaanottaja, miten hoidan maksun? ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 382 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu>>
  1. 6 years, 11 months agoOct. 11, 2016, 11:59 a.m.: Mika Lako sent a message to Suomen Pankki.
From
anton.makela@bof.fi – Suomen Pankki
Subject
Tiedustelunne koskien eduskunnan pankkivaltuustolle toimitettavia asiakirjoja
Date
Oct. 11, 2016, 12:49 p.m.

Tervehdys Mika Lako, tiedustelette kulkeeko virallinen posti eduskunnan pankkivaltuustolle asiassa, joka koske Finanssivalvonnan toimintaa, Finanssivalvonnan vai Suomen Pankin kirjaamon kautta? Eduskunnan pankkivaltuustolle osoitetut asiakirjat voi toimittaa Suomen Pankkiin <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >). Anton Mäkelä Pankkivaltuuston sihteeri 0500 201213
  1. 6 years, 11 months agoOct. 11, 2016, 12:50 p.m.: Received an email from Suomen Pankki.
From
anton.makela@bof.fi – Suomen Pankki
Subject
SP 253/J1.1/2016 Tietopyyntönne pankkivaltuuston pöytäkirjoista siltä osin kuin se on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa
Date
Oct. 12, 2016, 2:54 p.m.

Tervehdys Mika Lako, olette 1.10.2016 päivätyllä sähköpostiviestillä pyytänyt pankkivaltuuston pöytäkirjat, siltä osin kun pankkivaltuusto on käsitellyt Finanssivalvonnan toimintaa. Jäljennökset pankkivaltuuston pöytäkirjoista vuosilta 2008 - 2016 ovat noudettavissa Suomen Pankin pääoven vastaanotosta (Snellmaninaukio) perjantaina 14.10.2016. Asiakirjat saa kuittaamalla ne vastaanotetuiksi. Niihin on liitetty lasku. Totean, että vuoden 2009 pöytäkirjan pykälät 16, 18 ja 19 on toimitettu erikseen niissä olevien salassa pidettävien tietojen johdosta. Totean, että teillä on oikeus saattaa asia Suomen Pankin ratkaistavaksi. Ystävällisin terveisin, Anton Mäkelä Pankkivaltuuston sihteeri
  1. 6 years, 11 months agoOct. 12, 2016, 2:55 p.m.: Received an email from Suomen Pankki.
  2. 6 years, 11 months agoOct. 20, 2016, 11:04 p.m.: Mika Lako set status to 'Tietopyyntö onnistui'.