Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat

Request to:
Eduskunnan kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Asetuksessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (julkisuusasetus, 1030/1999) edellytetään, että viranomaisella on laadittuna viestintäsuunnitelma (8 b §). En löytänyt eduskunnan kanslian viestintäsuunnitelmaa eduskunnan verkkosivuilta. Pyydän lähettämään liitetiedostona vastauksena tähän sähköpostiviestiin eduskunnan kanslian viestintäsuunnitelman sähköisessä muodossa. Viestintäsuunnitelmassa on asetuksen mukaan otettava huomioon muun muassa miten voidaan turvata "yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuudet saada tietoja vireillä olevista yleisesti merkittävistä asioista sekä esittää käsityksensä niistä asian käsittelyn eri vaiheissa". Pyydän lisäksi toimittamaan tiedot siitä, mitä diaareja, luetteloita, hakemistoja ja muita asiakirjahallinnon rekistereitä (asiakirjarekisterit) eduskunnalla on. Julkisuusasetuksen mukaan "Asiakirjarekisterit sekä [..] arkistonmuodostussuunnitelma on pidettävä yleisön saatavilla viranomaisen kirjaamossa tai muussa yleisöpalvelupisteessä. Käytössä oleva diaarikaava ja muut asiakirjojen luokitteluperusteet on liitettävä asiakirjarekisterin yhteyteen." Pyydän lähettämään asetuksessa tarkoitetut asiakirjat sähköisinä kopioina. Pyydän lähettämään myös sähköiset kopiot tietojärjestelmäselosteista. Julkisuusasetuksen mukaan "Viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Seloste on pidettävä yleisön saatavilla kirjaamossa tai muussa yleisöpalvelupisteessä". Jos asiakirjoista on voimassaolevat sekä kevään aikana tapahtuvat tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä uusittavat versiot, pyydän lähettämään molemmat. Nämä kaikki asiakirjat olisi jatkossa myös hyvä olla eduskunnan verkkosivuilla (eikä ainoastaan "nähtävillä yleisöpalvelupisteessä"), jotta tasapuolinen pääsy tietoihin olisi turvattu.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
March 6, 2015, 11:14 a.m.
To
Eduskunnan kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Asetuksessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (julkisuusasetus, 1030/1999) edellytetään, että viranomaisella on laadittuna viestintäsuunnitelma (8 b §). En löytänyt eduskunnan kanslian viestintäsuunnitelmaa eduskunnan verkkosivuilta. Pyydän lähettämään liitetiedostona vastauksena tähän sähköpostiviestiin eduskunnan kanslian viestintäsuunnitelman sähköisessä muodossa. Viestintäsuunnitelmassa on asetuksen mukaan otettava huomioon muun muassa miten voidaan turvata "yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuudet saada tietoja vireillä olevista yleisesti merkittävistä asioista sekä esittää käsityksensä niistä asian käsittelyn eri vaiheissa". Pyydän lisäksi toimittamaan tiedot siitä, mitä diaareja, luetteloita, hakemistoja ja muita asiakirjahallinnon rekistereitä (asiakirjarekisterit) eduskunnalla on. Julkisuusasetuksen mukaan "Asiakirjarekisterit sekä [..] arkistonmuodostussuunnitelma on pidettävä yleisön saatavilla viranomaisen kirjaamossa tai muussa yleisöpalvelupisteessä. Käytössä oleva diaarikaava ja muut asiakirjojen luokitteluperusteet on liitettävä asiakirjarekisterin yhteyteen." Pyydän lähettämään asetuksessa tarkoitetut asiakirjat sähköisinä kopioina. Pyydän lähettämään myös sähköiset kopiot tietojärjestelmäselosteista. Julkisuusasetuksen mukaan "Viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot. Seloste on pidettävä yleisön saatavilla kirjaamossa tai muussa yleisöpalvelupisteessä". Jos asiakirjoista on voimassaolevat sekä kevään aikana tapahtuvat tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä uusittavat versiot, pyydän lähettämään molemmat. Nämä kaikki asiakirjat olisi jatkossa myös hyvä olla eduskunnan verkkosivuilla (eikä ainoastaan "nähtävillä yleisöpalvelupisteessä"), jotta tasapuolinen pääsy tietoihin olisi turvattu.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Joonas Pekkanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 9 years, 3 months agoMarch 6, 2015, 11:14 a.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
March 6, 2015, 1:53 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, olemme vastaanottaneet viestisi eduskunnan kirjaamoon. Ystävällisin terveisin Aino Ollilainen Tietopalvelusihteeri Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 Eduskunta puh: 09 432 2343 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 9 years, 3 months agoMarch 6, 2015, 5:12 p.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
March 19, 2015, 2:35 p.m.
Status
Awaiting response

Hei. Dnro 11/05/2015 Olette sähköpostiviestissänne 6.3.2015 pyytäneet toimittamaan teille eduskunnan kanslian viestintäsuunnitelman, tietojärjestelmäselosteet ja toimittamaan tiedot siitä, mitä diaareja, luetteloita, hakemistoja ja muita asiakirjahallinnon rekistereitä (asiakirjarekisterit) eduskunnalla on. Lisäksi pyydätte toimittamaan tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä uusittavien tietojärjestelmien rekisteriselosteet, jos sellaiset ovat olemassa. Tällä viestillä (katso linkit viestin lopussa) toimitamme teille eduskunnan kanslian viestintästrategian 2012–2014, 20 kappaletta tietojärjestelmäselosteita, 8 kappaletta arkistosääntöjä tai arkistonmuodostussuunnitelmia liitteineen. Osa arkistosäännöistä tai arkistonmuodostussuunnitelmista on jäänyt luonnosasteelle. Eduskunnan aineiston sisällöllisesti ja määrällisesti merkittävimmän osan muodostavat säätyvaltiopäivien ja yksikamarisen eduskunnan valtiopäivätyöhön liittyvät asiakirjat. Valtiopäivätyöhön liittyvien asiakirjojen käyttämistä helpottavat vuotuiset ja pitempijaksoiset hakemistot. Hakemisto jakautuu asiahakemistoon ja henkilöhakemistoon. Hakemistot ja valtiopäiviin liittyvät arkistoluettelot ovat käytettävissä Eduskunnan kirjastossa sen aukioloaikoina maanantai 9–16.15, tiistai, keskiviikko ja torstai 9–18, perjantai 9–16.15 sekä lauantai 9–15. Valtiopäiväasioita voi tutkia myös sähköisestä VEPS –tietojärjestelmästä osoitteessa http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/... Valtiopäiväasiat -tietokannat sisältävät kaikkien valtiopäiväasioiden viitetiedot vuodesta 1970 lähtien. Lisäksi toinen tietokanta sisältää viitetietoja vuosina 1919–1969 vireillepannuista valtiopäiväasioista. Mukana ovat vain ne asiat, joissa on säädöksiä, jotka on käsitelty eduskunnassa ja julkaistu asetuskokoelmassa. Valiokunnilla on käytössä oma asian- ja asiakirjojen hallintajärjestelmä, VK-Fakta. Tietojärjestelmän avulla hallitaan valiokunnassa käsiteltäviä asioita ja asiakirjoja. VK-Faktaa käytetään hyväksi valiokunnan mietinnön ja lausunnon tuottamisessa, valiokunnan kokouspöytäkirjojen tuottamisessa ja asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelussa ja asiantuntijoiden kutsumisessa kuultavaksi. Valiokuntien tuottamat asiakirjat ovat käytettävissä sähköisen VEPS-järjestelmän kautta. Lisäksi kannattaa huomata, että kattavin kanava seurata asioita on www.eduskunta.fi, jossa pystyy seuraamaan ajantasaisesti ja arkistoidusti hallituksen esitysten, budjetin ja muiden eduskunta-asioiden käsittelyjä ja niihin liittyviä prosesseja, keskusteluja ja päätöksiä sekä asia-, toimielin- että edustajanäkökulmasta. Eduskunnan kanslialla on käytössä hallintodiaari. Sen diaarikaava on arkistosäännön liitteenä. Asiakirjarekisterinä voidaan pitää myös kanslian sopimusrekisteriä, johon viedään tiedot eduskunnan sopimuksista. Hallinnon asiakirjoihin ei ole samanlaisia hakemistoja kuin mitä on valtiopäivätyöhön liittyen. Arkistoluettelot ovat käytettävissä Eduskunnan kirjastossa edellä mainittuina aukioloaikoina. Koska arkistoluetteloita ja hakemistoja on runsaasti, niiden lähettäminen sähköpostin liitetiedostoina ei käytännössä ole mahdollista. Kevään aikana uusittavista järjestelmistä ei ole vielä laadittu tietojärjestelmäselosteita. Eduskunnan kirjaamo LINKIT TIEDOSTOIHIN: http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise... http://www.eduskunta.fi/pdf/sekalaise...
  1. 9 years, 2 months agoApril 6, 2015, midnight: This request became overdue
  2. 8 years, 7 months agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: VS: Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
Dec. 3, 2015, 6:29 p.m.
To
Eduskunnan kanslia

Hei, Voitteko lähettää tiedot uudelleen, linkit eivät näytä toimivan. PDF-liitteet käyvät hyvin. Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen Request Number: 219 Reply To: <<email address>> Post Address: Joonas Pekkanen << Address removed >>
  1. 8 years, 6 months agoDec. 3, 2015, 6:29 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: VS: Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
Dec. 7, 2015, 10:23 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, ohessa uudelleen 19.3.2015 ja 9.4.2015 lähetetty vastaus. WWW-sivumme ovat uudistuneet, jonka vuoksi vanhat linkit eivät enää toimineet Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 Eduskunta sähköposti: <<sähköpostiosoite>> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hei. Dnro 11/05/2015 Olette sähköpostiviestissänne 6.3.2015 pyytäneet toimittamaan teille eduskunnan kanslian viestintäsuunnitelman, tietojärjestelmäselosteet ja toimittamaan tiedot siitä, mitä diaareja, luetteloita, hakemistoja ja muita asiakirjahallinnon rekistereitä (asiakirjarekisterit) eduskunnalla on. Lisäksi pyydätte toimittamaan tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä uusittavien tietojärjestelmien rekisteriselosteet, jos sellaiset ovat olemassa. Tällä viestillä (katso linkit viestin lopussa) toimitamme teille eduskunnan kanslian viestintästrategian 2012–2014, 20 kappaletta tietojärjestelmäselosteita, 8 kappaletta arkistosääntöjä tai arkistonmuodostussuunnitelmia liitteineen. Osa arkistosäännöistä tai arkistonmuodostussuunnitelmista on jäänyt luonnosasteelle. Eduskunnan aineiston sisällöllisesti ja määrällisesti merkittävimmän osan muodostavat säätyvaltiopäivien ja yksikamarisen eduskunnan valtiopäivätyöhön liittyvät asiakirjat. Valtiopäivätyöhön liittyvien asiakirjojen käyttämistä helpottavat vuotuiset ja pitempijaksoiset hakemistot. Hakemisto jakautuu asiahakemistoon ja henkilöhakemistoon. Hakemistot ja valtiopäiviin liittyvät arkistoluettelot ovat käytettävissä Eduskunnan kirjastossa sen aukioloaikoina maanantai 9–16.15, tiistai, keskiviikko ja torstai 9–18, perjantai 9–16.15 sekä lauantai 9–15. Valtiopäiväasioita voi tutkia myös sähköisestä VEPS –tietojärjestelmästä osoitteessa http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/... Valtiopäiväasiat -tietokannat sisältävät kaikkien valtiopäiväasioiden viitetiedot vuodesta 1970 lähtien. Lisäksi toinen tietokanta sisältää viitetietoja vuosina 1919–1969 vireillepannuista valtiopäiväasioista. Mukana ovat vain ne asiat, joissa on säädöksiä, jotka on käsitelty eduskunnassa ja julkaistu asetuskokoelmassa. Valiokunnilla on käytössä oma asian- ja asiakirjojen hallintajärjestelmä, VK-Fakta. Tietojärjestelmän avulla hallitaan valiokunnassa käsiteltäviä asioita ja asiakirjoja. VK-Faktaa käytetään hyväksi valiokunnan mietinnön ja lausunnon tuottamisessa, valiokunnan kokouspöytäkirjojen tuottamisessa ja asiantuntijoiden kuulemisen suunnittelussa ja asiantuntijoiden kutsumisessa kuultavaksi. Valiokuntien tuottamat asiakirjat ovat käytettävissä sähköisen VEPS-järjestelmän kautta. Lisäksi kannattaa huomata, että kattavin kanava seurata asioita on www.eduskunta.fi, jossa pystyy seuraamaan ajantasaisesti ja arkistoidusti hallituksen esitysten, budjetin ja muiden eduskunta-asioiden käsittelyjä ja niihin liittyviä prosesseja, keskusteluja ja päätöksiä sekä asia-, toimielin- että edustajanäkökulmasta. Eduskunnan kanslialla on käytössä hallintodiaari. Sen diaarikaava on arkistosäännön liitteenä. Asiakirjarekisterinä voidaan pitää myös kanslian sopimusrekisteriä, johon viedään tiedot eduskunnan sopimuksista. Hallinnon asiakirjoihin ei ole samanlaisia hakemistoja kuin mitä on valtiopäivätyöhön liittyen. Arkistoluettelot ovat käytettävissä Eduskunnan kirjastossa edellä mainittuina aukioloaikoina. Koska arkistoluetteloita ja hakemistoja on runsaasti, niiden lähettäminen sähköpostin liitetiedostoina ei käytännössä ole mahdollista. Kevään aikana uusittavista järjestelmistä ei ole vielä laadittu tietojärjestelmäselosteita. Eduskunnan kirjaamo LINKIT TIEDOSTOIHIN: https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... https://www.eduskunta.fi/pdf/sekalais... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. 8 years, 6 months agoDec. 7, 2015, 10:24 a.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
From
Joonas Pekkanen
Subject
Re: VS: VS: Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
Dec. 13, 2015, 11:14 a.m.
To
Eduskunnan kanslia

Kiitos, onko ko. asiakirjat nyt myös asetettu yleisölle saataville lain edellyttämällä tavalla (kuten alkuperäisessä viestissäni viittasin)? ... Yst.terv. Joonas Joonas Pekkanen Request Number: 219 Reply To: <<email address>> Post Address: Joonas Pekkanen << Address removed >>
  1. 8 years, 6 months agoDec. 13, 2015, 11:14 a.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Eduskunnan kanslia.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunnan kanslia
Subject
VS: VS: VS: Eduskunnan julkisuusasetuksen (1030/1999) mukaiset asiakirjat [#219]
Date
Dec. 14, 2015, 9:46 a.m.
Status
Request resolved

Hei, julkisuuslain mukaiset tietojärjestelmäselosteet ja henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ovat nähtävinä Eduskunnan kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 Eduskunta sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 8 years, 6 months agoDec. 14, 2015, 9:47 a.m.: Received an email from Eduskunnan kanslia.
  2. 8 years, 6 months agoDec. 19, 2015, 10:16 a.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Request Successful'.