Diaariote Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjoista

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän diaariotteen josta ilmenee Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjojen tiedot. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Huomioittehan että julkl 4§ mukaan mitä viranomaistoiminnan julkisuudesta säädetään, koskee myös lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. Riippumatta siis siitä, onko asiakirjat teknisesti Länsimetro Oy:n diaarissa, vai Helsingin, niiden metatiedot eli diaariote on julkinen. Liikenne ja infran rakennuttaminen lukeutuu kuntien lakisääteisiin julkisiin tehtäviin. http://www.kunnat.net/fi/kunnat/kunna... Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjoista [#351]
Date
July 2, 2016, 6:41 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen josta ilmenee Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjojen tiedot. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Huomioittehan että julkl 4§ mukaan mitä viranomaistoiminnan julkisuudesta säädetään, koskee myös lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. Riippumatta siis siitä, onko asiakirjat teknisesti Länsimetro Oy:n diaarissa, vai Helsingin, niiden metatiedot eli diaariote on julkinen. Liikenne ja infran rakennuttaminen lukeutuu kuntien lakisääteisiin julkisiin tehtäviin. http://www.kunnat.net/fi/kunnat/kunna... Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/351/up/daff4acfe86bb07eb90000a2c8548a9ebe281cd7/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years agoJuly 2, 2016, 6:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Diaariote Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjoista [#351]
Date
July 4, 2016, 1:36 p.m.
Status
Request resolved

Viestinne on toimitettu Länsimetro Oy:n hallituksen varapuheenjohtajalle Ville Lehmuskoskelle <<sähköpostiosoite>> t. Helsingin kaupungin kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 Avoinna arkisin klo 8.15–16.00 <<sähköpostiosoite>> Faksi: 09 655 783 Palvelupuhelin: 09 310 13700
  1. 8 years agoJuly 4, 2016, 1:37 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kaupunginkanslia <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Diaariote Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjoista [#351]
Date
July 7, 2016, 10:50 a.m.

Hyvä tietopyynnön esittäjä! Helsingin kaupungin kirjaamo on käynyt läpi asianhallintajärjestelmästä Länsimetro Oy:öön (y-tunnus: 2124310-8) liittyvät diaarimerkinnät, eikä kaupungin diaarista löydy pyyntönne mukaista diaaritietoa tai asiakirjoja. Helsingin kaupungilla ei siis ole hallussaan kyseisiä asiakirjoja eikä niistä näin ollen ole diaarimerkintöjäkään. Toivotteko edelleen tehtävän tämän sisältöisen valituskelpoisen päätöksen? Antti Peltonen hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia
From
Kaupunginkanslia <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Diaariote Länsimetron hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouspöytäkirjoista [#351]
Date
July 7, 2016, 10:50 a.m.

Hyvä tietopyynnön esittäjä! Helsingin kaupungin kirjaamo on käynyt läpi asianhallintajärjestelmästä Länsimetro Oy:öön (y-tunnus: 2124310-8) liittyvät diaarimerkinnät, eikä kaupungin diaarista löydy pyyntönne mukaista diaaritietoa tai asiakirjoja. Helsingin kaupungilla ei siis ole hallussaan kyseisiä asiakirjoja eikä niistä näin ollen ole diaarimerkintöjäkään. Toivotteko edelleen tehtävän tämän sisältöisen valituskelpoisen päätöksen? Antti Peltonen hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia
  1. 8 years agoJuly 7, 2016, 10:52 a.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 8 years agoJuly 7, 2016, 10:52 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus tietopyyntöön
Date
July 7, 2016, 4:26 p.m.
Attachments

Kirjausilmoituksenne. Helsingin kaupungin kirjaamo
  1. 8 years agoJuly 7, 2016, 4:27 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kaupunginkanslia <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen
Date
July 11, 2016, 12:49 p.m.
Attachments

Hei Ohessa on vs. kansliapäällikön pöytäkirjanote 54 § 11.7.2016 asiassa Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen sekä muutoksenhaku: hallintovalitus, julkisuusasiassa tarkoitetut asiat. Ystävällisin terveisin **************************** Malla Salo kansliapäällikön sihteeri Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13 Puh. 310 36051 e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 8 years agoJuly 11, 2016, 12:50 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 3 years, 7 months agoDec. 7, 2020, 8:31 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.