Diaariote Kemiönsaaren kunnan tai kunnan yhtiöiden asioista vuosilta 2014, 2015 ja 2016

Request to:
Vaasan hallinto-oikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän diaariotteen Vaasan hallinto-oikeuden asioista joissa Kemiönsaaren kunta tai kunnan yhtiöt on vastaajana. Pyydän tiedot asioista jotka on tulleet vireille tai ovat vireillä vuosina 2014, 2015 ja 2016

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Kemiönsaaren kunnan tai kunnan yhtiöiden asioista vuosilta 2014, 2015 ja 2016 [#413]
Date
Jan. 5, 2017, 6:08 p.m.
To
Vaasan hallinto-oikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen Vaasan hallinto-oikeuden asioista joissa Kemiönsaaren kunta tai kunnan yhtiöt on vastaajana. Pyydän tiedot asioista jotka on tulleet vireille tai ovat vireillä vuosina 2014, 2015 ja 2016
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/413/up/23f38834aa57c6a36bb690af45d5e1143b6a02eb/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 4 months agoJan. 5, 2017, 6:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vaasan hallinto-oikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Diaariote Kemiönsaaren kunnan tai kunnan yhtiöiden asioista vuosilta 2014, 2015 ja 2016 [#413]
Date
Jan. 20, 2017, 11:33 p.m.
To
Vaasan hallinto-oikeus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Diaariote Kemiönsaaren kunnan tai kunnan yhtiöiden asioista vuosilta 2014, 2015 ja 2016" (5.1.2017, #413) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 413 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years, 4 months agoJan. 20, 2017, 11:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vaasan hallinto-oikeus.