This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariote Investium Oy asioista

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Oy toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Investium Oy asioista [#557]
Date
Feb. 22, 2018, 2:48 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Oy toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/557/up/cfe3439ab3a542f000cd4446083afb9dcfc1326e/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 2:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Finanssivalvonta.
From
katarina.pesola@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Investium diaariote
Date
March 2, 2018, 11:02 a.m.
Attachments

Liitteenä pyytämänne diaariote vuodelta 2017. terveisin Katarina Pesola Lakimies | Jurist | Legal Adviser​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5243 | Finanssivalvonta.fi
  1. 6 years, 3 months agoMarch 2, 2018, 11:03 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Investium diaariote [#557]
Date
March 5, 2018, 12:43 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä Katarina Pesola, kiitos Investium Oy asioita koskevasta diaariotteesta. Pyydän diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Insurance AB, Investium Life ja näiden tytäryhtiöiden tai konsernijäsenten toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 557 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoMarch 5, 2018, 12:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Finanssivalvonta.
From
antti.lampinen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Tietopyyntönne Finanssivalvontaan
Date
March 7, 2018, 4:14 p.m.

Diaarinumero FIVA 34/04.03/2018 Pyysitte diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Insurance AB, Investium Life ja näiden tytäryhtiöiden tai konsernijäsenten toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017. Finanssivalvonnalla ei ole kyseisistä yhtiöistä diaarissa asiakirjoja. Liitteenä vielä jo aiemmin lähettämämme diaariote. Investium Insurance AB on Ruotsin Finansinspektionenin valvoma, Finanssivalvonta valvoo sen toimintaa menettelytapojen osalta vain siltä osin, kuin toiminta tapahtuu Suomessa. Ystävällisin terveisin Antti Lampinen Markkinavalvoja | Marknadsövervakare | Market Supervisor​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5518 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte... From: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Sent: maanantaina 5. maaliskuuta 2018 12.43 To: Pesola, Katarina < <nimi ja sähköpostiosoite >> Subject: Re: Investium diaariote [#557] Hyvä Katarina Pesola, kiitos Investium Oy asioita koskevasta diaariotteesta. Pyydän diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Insurance AB, Investium Life ja näiden tytäryhtiöiden tai konsernijäsenten toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 557 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoMarch 7, 2018, 4:15 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
antti.lampinen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Tietopyyntönne Finanssivalvontaan
Date
March 7, 2018, 4:16 p.m.
Attachments

Diaarinumero FIVA 34/04.03/2018 Pyysitte diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Insurance AB, Investium Life ja näiden tytäryhtiöiden tai konsernijäsenten toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017. Finanssivalvonnalla ei ole kyseisistä yhtiöistä diaarissa asiakirjoja. Liitteenä vielä jo aiemmin lähettämämme diaariote. Investium Insurance AB on Ruotsin Finansinspektionenin valvoma, Finanssivalvonta valvoo sen toimintaa menettelytapojen osalta vain siltä osin, kuin toiminta tapahtuu Suomessa. Ystävällisin terveisin Antti Lampinen Markkinavalvoja | Marknadsövervakare | Market Supervisor​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5518 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte... From: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Sent: maanantaina 5. maaliskuuta 2018 12.43 To: Pesola, Katarina < <nimi ja sähköpostiosoite >> Subject: Re: Investium diaariote [#557] Hyvä Katarina Pesola, kiitos Investium Oy asioita koskevasta diaariotteesta. Pyydän diaariotteen sähköisenä kopiona Finanssivalvonnan Investium Insurance AB, Investium Life ja näiden tytäryhtiöiden tai konsernijäsenten toimintaan liittyvistä asioista vuodelta 2017. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 557 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoMarch 7, 2018, 4:17 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.