This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista

Request to:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Etelä-Suomen AVI:n käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista [#685]
Date
Nov. 6, 2018, 10:05 a.m.
To
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen dokumenteista jotka käsittelee Etelä-Suomen AVI:n käsittelemiä hallintokanteluja, vuosilta 2010-2018. Pyydän diaariotteen yllä mainittuihin dokumentteihin kohdistuneista tietopyynnöistä, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Nov. 6, 2018, 10:06 a.m.
Status
Awaiting response

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mottagit Ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.
  1. 1 year, 1 month agoNov. 6, 2018, 10:06 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 1 year agoNov. 20, 2018, 3:45 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering [#685]
Date
Nov. 26, 2018, 7:37 p.m.
To
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Diaariote Etelä-Suomen AVI:n käsittelemistä hallintokanteluista" (6.11.2018, #685) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 7 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 685 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Nov. 26, 2018, 7:37 p.m.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mottagit Ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.
  1. 1 year agoNov. 26, 2018, 7:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 1 year agoNov. 26, 2018, 7:38 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.