This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Diaariote ELY-keskuksen yritysrahoituksia koskevista tietopyynnöistä

Request to:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen tietopyynnöistä jotka käsittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käsittelemiä tai myöntämiä yritysrahoituksia, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Diaariote ELY-keskuksen yritysrahoituksia koskevista tietopyynnöistä [#686]
Date
Nov. 6, 2018, 10:20 a.m.
To
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen tietopyynnöistä jotka käsittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käsittelemiä tai myöntämiä yritysrahoituksia, vuosilta 2010-2018. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Noreply (ELY)" <noreply@ely-keskus.fi> – Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Nov. 6, 2018, 10:20 a.m.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. - Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. - Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia.
  1. 1 year, 6 months agoNov. 6, 2018, 10:21 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
From
ELY Kirjaamo Pohjois-Pohjanmaa <kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi> – Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
VS: Diaariote ELY-keskuksen yritysrahoituksia koskevista tietopyynnöistä [#686]
Date
Nov. 6, 2018, 10:23 a.m.

Hei Asianne on kirjattu nro:lle KEHA/3820/2018 Terveisin Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 6 months agoNov. 20, 2018, 3:46 p.m.: Received an email from Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  2. 1 year, 6 months agoNov. 20, 2018, 3:46 p.m.: Received an email from Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.