Deloitte Oy tekemään selvitykseen liittyvä aineisto.

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Länsimetro Oy:n liittyvä selvitys (Deloitte Oy). Selvityksen valmistumisen takarajaksi asetettiin 31.10.2016. Haluan saada kaikki tähän liittyvät asiakirjat, jotka Helsingin kaupungilla on.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Deloitte Oy tekemään selvitykseen liittyvä aineisto. [#392]
Päivämäärä
31. lokakuuta 2016 kello 16.49
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Länsimetro Oy:n liittyvä selvitys (Deloitte Oy). Selvityksen valmistumisen takarajaksi asetettiin 31.10.2016. Haluan saada kaikki tähän liittyvät asiakirjat, jotka Helsingin kaupungilla on.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/392/up/03b2d3768202e7abee4662e9d5beca22257f9454/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten31. lokakuuta 2016 kello 22.50: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2016-011943/Helsingin kaupunki
Päivämäärä
1. marraskuuta 2016 kello 15.42
Tila
Odotetaan vastausta

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , asiakirjapyyntö Länsimetro Oy:n liittyvästä, Deloitte Oy:n tekemästä, selvityksestä<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2016-011943.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten1. marraskuuta 2016 kello 15.43: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.