Covid-rokotettujen verenluovutus

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Haluaisin vastauksen siihen että kuinka voidaan taata korona-rokotettujen verenluovutuksen olevan turvallista muille? Miten eri rokotuksen saaneiden veret sopivat keskenään yhteen? Tai miten he jotka eivät rokotetta voi ottaa niin reagoivat vereen joka saatu rokotetulta? Kyseessähän on kuitenkin täysin uusi vielä testausvaiheessa oleva rokote joka ei itseasiassahan ole edes rokote vaan geeniterapia injektio? Paitsi ilmeisesti astra zeneca joka kyllä sisältää muunmuassa simpassin adenovirusta...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Covid-rokotettujen verenluovutus [#1367]
Date
April 22, 2021, 7:18 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin vastauksen siihen että kuinka voidaan taata korona-rokotettujen verenluovutuksen olevan turvallista muille? Miten eri rokotuksen saaneiden veret sopivat keskenään yhteen? Tai miten he jotka eivät rokotetta voi ottaa niin reagoivat vereen joka saatu rokotetulta? Kyseessähän on kuitenkin täysin uusi vielä testausvaiheessa oleva rokote joka ei itseasiassahan ole edes rokote vaan geeniterapia injektio? Paitsi ilmeisesti astra zeneca joka kyllä sisältää muunmuassa simpassin adenovirusta...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 7 months agoApril 22, 2021, 7:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 6 months agoMay 7, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Covid-rokotettujen verenluovutus [#1367]
Date
May 7, 2021, 8:21 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Haluaisin vastauksen kysymykseeni Myös lisäkysymyksiä on tullut esiin. Mm se että miten voidaan ottaa rokotepassi käyttöön tälle kokeelliselle rokototteelle, koska ei vielä tiedetä kuinka hyvin estää tartuntoja? Tietopyyntööni "Covid-rokotettujen verenluovutus" (22.4.2021, #1367) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1367 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
May 7, 2021, 8:21 a.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 1 year, 6 months agoMay 7, 2021, 8:21 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 6 months agoMay 7, 2021, 8:22 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
FW: THL/2404/3.10.00/2021 Tietopyyntö. Covid-rokotettujen verenluovutus.   
Date
May 10, 2021, 8:36 a.m.

Kiitos yhteydenotostanne. Koronan aiheuttaman ruuhkan takia emme valitettavasti pysty vastaamaan kansalaisten kysymyksiin yksilöllisesti. Pyrimme kuitenkin huomioimaan esiin nousseita kysymyksiä viestinnässämme ja välitämme kansalaisilta tullutta palautetta ja tietoja asiantuntijoillemme. Koronaan liittyen löydät tietoa verkkosivuiltamme osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... Yleistä tietoa koronaviruksesta saa myös puhelimitse valtakunnallisesti Tietoa koronaviruksesta - puhelinneuvonnasta numerosta 0295 535 535. Palvelu on auki arkisin klo 8-12 ja lauantaisin klo 9-15. Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 1 year, 6 months agoMay 10, 2021, 8:37 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.