Covid koordinaatioryhmän asiakirjat

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän kaikkia koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja, pöytäkirjoja, aineistoja ja muistioita julkisuuslain perusteella.

Messages in this request

From
Merja Niilola
Subject
Covid koordinaatioryhmän asiakirjat [#968]
Date
May 24, 2020, 8:54 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kaikkia koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja, pöytäkirjoja, aineistoja ja muistioita julkisuuslain perusteella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Merja Niilola <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Merja Niilola << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Merja Niilola
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
May 24, 2020, 8:56 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 2 years, 10 months agoMay 24, 2020, 8:56 a.m.: Merja Niilola sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 10 months agoMay 24, 2020, 8:57 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
"stro@vnk.fi" <stro@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Tietopyyntö koronakoordinaatiotyöryhmän tausta-aineistoista
Date
June 1, 2020, 2:56 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, olette tiedustelleet VN COVID19 -koordinaatioryhmän työskentelyyn liittyviä aineistoja. Ohessa tiedoksenne ryhmän asialistat. Valtioneuvoston kanslia käy parhaillaan läpi tietopyynnön kohteena olevia asiakirjoja niitä laatineiden ministeriöiden kanssa, ja annamme niistä tietoa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tietopyynnön saapumisesta. Ystävällisin terveisin, Taina Kulmala Neuvotteleva virkamies, hallituspolitiikkayksikön päällikkö Strategiaosasto Valtioneuvoston kanslia PL 23 00023 Valtioneuvosto <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Puh. 0295 160 184 GSM 050 404 1683 www.vnk.fi<http://www.vnk.fi/>
  1. 2 years, 9 months agoJune 1, 2020, 2:57 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 2 years, 2 months agoJan. 10, 2021, 10:10 p.m.: Merja Niilola set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.