COVID-19 hoitoa saaneiden lukumäärä

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Dec. 21, 2020 - 4 months, 2 weeks ago
Summary of Request
Suomen koronatilastoissa ei julkaista hoitoa saaneiden määristä kumulatiivisia arvoja eikä THL:n määrittämän riskiryhmän osuutta hoitoa saaneista. Pyydän edelliseen liittyen seuraavat tiedot: COVID-19 tartunnan vuoksi hoitoa Suomessa joulukuuhun 2020 mennessä - vuodeosastolla saaneiden ja - teho-osastolla saaneiden henkilöiden kumulatiiviset lukumäärät sekä molemmista - THL:n määrittelemän vakavan koronavirustaudin riskiryhmän osuuden ja - ikäryhmäjakauman.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
COVID-19 hoitoa saaneiden lukumäärä [#1141]
Date
Dec. 7, 2020, 11:40 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suomen koronatilastoissa ei julkaista hoitoa saaneiden määristä kumulatiivisia arvoja eikä THL:n määrittämän riskiryhmän osuutta hoitoa saaneista. Pyydän edelliseen liittyen seuraavat tiedot: COVID-19 tartunnan vuoksi hoitoa Suomessa joulukuuhun 2020 mennessä - vuodeosastolla saaneiden ja - teho-osastolla saaneiden henkilöiden kumulatiiviset lukumäärät sekä molemmista - THL:n määrittelemän vakavan koronavirustaudin riskiryhmän osuuden ja - ikäryhmäjakauman.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
noreply@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
Dec. 7, 2020, 11:41 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://stm.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i social- och hälsovårdsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://stm.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health. For information on how the Ministry of Social Affairs and Health processes personal data, go to: https://stm.fi/en/data-protection
  1. 5 months agoDec. 7, 2020, 11:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 5 months agoDec. 7, 2020, 11:42 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
vappu.kananen@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Asian siirto
Date
Dec. 14, 2020, 3:39 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

THL / terveyshilmo Oheisena asian siirto Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle Ystävällisin terveisin, toimeksi saaneena Lääkintöneuvos Sirkku Jyrkkiön puolesta, Vappu Kananen Hallinnollinen avustaja <<sähköpostiosoite>> 02951 63307, 050 314 8192 @twitterosoite (vapaaehtoinen) <<sähköpostiosoite>> SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33 (Meritullinkatu 8, Helsinki) 00023 Valtioneuvosto @STM_Uutiset stm.fi
  1. 4 months, 3 weeks agoDec. 14, 2020, 3:40 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 4 months, 2 weeks agoDec. 22, 2020, 2 a.m.: This request became overdue