Covid-19 diagnosointi

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Haluan kiireellisen sekä selkeän vastauksen siihen että merkataanko myös diagnoosi UO7.2 korona tilastoihin tartunnoiksi? Eli pelkän epäilyn ja lääkärin päätettävissä oleva asia... toimitaanko näin myös kuolintapauksissa? Eikö tämä vääristä tilastoja huomattavasti jos pelkkä epäily riittää? Kuitenkin perus nuhaa ja influenssaahan on liikkeellä joka vuosi, paitsi kummasti ei sen jälkeen kun covid-19 tuli kuvioihin. Sekä myös haluaisin vastauksen siihen että pcr-testi on jo maailmalla mm who:n julkaisuissa osoitettu antavan vääriä tuloksia, varsinkin kun ajetaan liikaa kierroksia joita meillä suomessa ajetaan...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Covid-19 diagnosointi [#1314]
Date
March 17, 2021, 1:37 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan kiireellisen sekä selkeän vastauksen siihen että merkataanko myös diagnoosi UO7.2 korona tilastoihin tartunnoiksi? Eli pelkän epäilyn ja lääkärin päätettävissä oleva asia... toimitaanko näin myös kuolintapauksissa? Eikö tämä vääristä tilastoja huomattavasti jos pelkkä epäily riittää? Kuitenkin perus nuhaa ja influenssaahan on liikkeellä joka vuosi, paitsi kummasti ei sen jälkeen kun covid-19 tuli kuvioihin. Sekä myös haluaisin vastauksen siihen että pcr-testi on jo maailmalla mm who:n julkaisuissa osoitettu antavan vääriä tuloksia, varsinkin kun ajetaan liikaa kierroksia joita meillä suomessa ajetaan...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 17, 2021, 1:38 p.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years agoMarch 17, 2021, 1:38 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years agoMarch 17, 2021, 1:39 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
On March 24, 2021, 12:55 p.m., Kyllikki Pesonen wrote:

Eli siis koodi UO7.02 ei mene tartuntatautirekisteriin?

From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Vastaus tietopyyntöönne 17.3.2021 asianumerolla THL/1629/3.10.00/2021 Covid-19 diagnosointi
Date
March 24, 2021, 11:42 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Kiitos yhteydenotostanne. ICD-10 koodi kertoo sen, mikä on potilaskäynnin diagnoosi. Ainostaan laboratoriokokeella voidaan varmistaa kyseessä olevan Covid-19-tartunta. THL:ssä ei ole koostettuna tietoa, kuinka moni U07.2 –koodilla kirjatuista koronavirusepäilyistä varmistuu todelliseksi koronatartunnaksi. THL:n ylläpitämään Tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan vain positiiviset Covid-19 tapaukset. THL:n tilannekatsauksessa ja koronakartalla olevat Covid-19-tapaukset perustuvat THL ylläpitämän Tartuntatautirekisterin tietoihin. PCR-testi on luotettavin menetelmä todeta koronavirustartunta. Suomessa käytetään koronaviruksen tunnistamiseen Cormanin kehittämää PCR-testiä, jota myös WHO suosittelee. Tämän lisäksi käytössä on useita kaupallisia menetelmiä, jotka on validoitu käyttöön toimiluvallisissa kliinisen mikrobiologian laboratorioissa. Kaikki käytössä olevat PCR-testit ovat erittäin spesifisiä eli ne pystyvät erottamaan esimerkiksi uuden koronaviruksen kausikoronaviruksesta. PCR-testiin liittyy kaksi eri lukuarvoa. Viruksen perintöaineksen monistuskierros tarkoittaa monistussyklien määrää. Se siis kertoo, kuinka monta kierrosta eli sykliä PCR-reaktiota on ajettu. Ct-arvo puolestaan tarkoittaa sitä monistuskierrosta, jolla näyte on havaittu positiiviseksi. Eri valmistajien testeillä on erilainen monistussyklien määrä, joka määritellään jokaiselle käytettävällä testille erikseen analysoivassa laboratoriossa. Kaikkia samassa ajossa olevia näytteitä monistetaan yhtä paljon. Vääriä positiivisia ja negatiivisia tuloksia voi esiintyä, sillä mikään testi ei ole kaikissa tilanteissa 100-prosenttisen varma. Väärien positiivisten tulosten riskiä pyritään alentamaan uusintatestillä, jos ensimmäinen testitulos on epävarma. Jos tulos on negatiivinen, eikä oireille löydy muuta selitystä, suositellaan myös näissä tilanteissa uutta testiä parin päivän kuluttua. Testauksen jälkeen lääkäri arvioi aina sen, miten merkittävä PCR-testitulos on potilaan kannalta. Hän huomioi silloin testituloksen, potilaan oireet ja niiden alkamisajankohdan. Näin hän pystyy arvioimaan, onko kyseessä tuore infektio. Tietojen perusteella lääkäri tekee arvion mahdollisesta eristyksen tarpeesta. Ystävällisin terveisin THL Kirjaamo
  1. 2 years agoMarch 24, 2021, 11:43 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöönne 17.3.2021 asianumerolla THL/1629/3.10.00/2021 Covid-19 diagnosointi [#1314]
Date
March 24, 2021, 5:19 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Eli siis koodi UO7.02 ei mene tartuntatautirekisteriin? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1314 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
March 24, 2021, 5:19 p.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years agoMarch 24, 2021, 5:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years agoMarch 24, 2021, 5:20 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöönne 17.3.2021 asianumerolla THL/1629/3.10.00/2021 Covid-19 diagnosointi [#1314]
Date
March 26, 2021, 1:27 p.m.

Hyvä vastaanottaja, Koronavirusten tilastoinnista löytyy tietoa THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... : "THL:n koronavirustartuntojen tilastot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Laboratoriot ja lääkärit ilmoittavat tartuntatautirekisteriin koronavirustestillä varmistetut tapaukset. Kun lääkäri tekee näistä tapauksista potilaskertomusmerkinnän, kirjaa hän diagnoosiksi U07.1." Ystävällisin terveisin THL Kirjaamo
  1. 1 year, 12 months agoMarch 26, 2021, 1:28 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 1 year, 10 months agoMay 8, 2021, 6:09 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.