Bolognan prosessin noudattaminen

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Terve, Kuuluuko Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan noudattaa Bolognan prosessin Bergenin kirjauksen (2005) tulkintaviitekehystä aiempien opintojen soveltuvuudesta Suomen valtion tekemän sopimuksen puitteissa? The Bergen Conference of European Ministers Responsible for Higher Education 19-20 May 2005 adopted the overarching framework for qualifications: http://media.ehea.info/file/WG_Framew...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Bolognan prosessin noudattaminen [#471]
Date
Sept. 29, 2017, 1:47 a.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Terve, Kuuluuko Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan noudattaa Bolognan prosessin Bergenin kirjauksen (2005) tulkintaviitekehystä aiempien opintojen soveltuvuudesta Suomen valtion tekemän sopimuksen puitteissa? The Bergen Conference of European Ministers Responsible for Higher Education 19-20 May 2005 adopted the overarching framework for qualifications: http://media.ehea.info/file/WG_Framew...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/471/up/9cf4215801d1e1611f3871d145b91d6758b6dbce/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 6 months agoSept. 29, 2017, 1:48 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Bolognan prosessin noudattaminen [#471]
Date
Oct. 2, 2017, 10:24 a.m.
Status
Awaiting response

Hei Tietopyyntönne on rekisteröity diaarinumerolla OKM/44/092/2017. Ystävällisin terveisin Veli-Matti Laitinen OKM:n kirjaamo
  1. 3 years, 6 months agoOct. 9, 2017, 4:31 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Bolognan prosessin noudattaminen [#471]
Date
Nov. 9, 2017, 2:05 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Bolognan prosessin noudattaminen" (09/29/2017, #471) was not answered in the time defined by law and is now 28 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Sincerely yours, << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 471 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
  1. 3 years, 5 months agoNov. 9, 2017, 2:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Bolognan prosessin noudattaminen [#471]
Date
Nov. 9, 2017, 2:08 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Bolognan prosessin noudattaminen" (09/29/2017, #471) was not answered in the time defined by law and is now 28 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Sincerely yours, << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 471 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
  1. 3 years, 5 months agoNov. 9, 2017, 2:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Mira.Matikkala@minedu.fi" <mira.matikkala@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VL: Re: VS: Bolognan prosessin noudattaminen [#471]
Date
Nov. 13, 2017, 9:05 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Vastaus tietopyyntöönne on lähetetty osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> 4.10.2017. Tiedustelu saapui kyseisestä osoitteesta ja vastausta pyydettiin vastauksena kyseiseen sähköpostiin. Varmuuden vuoksi liitän saman vastauksen tähän uudelleen: Viite OKM/44/092/2017 Vastaus tietopyyntöönne Bolognan prosessin noudattamisesta Olette tehnyt 29.9. tietopyynnön koskien Bolognan prosessin Bergenin kirjauksen (2005) tulkintaviitekehystä. Kysytte, kuuluuko Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan noudattaa sitä. Mainitsemanne Bergenin asiakirja ei ole juridisesti korkeakouluja sitova sopimus. Opintojen hyväksilukemisesta on säädetty yliopistolain 44 §:n 3 momentissa ja ammattikorkeakoululain 37 §:n 2 momentissa. Suomessa aiempien opintojen soveltuvuudesta päättää niiden mukaisesti korkeakoulu. Suomalainen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallinen viitekehys rakentuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalle ja on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Opetushallitus on eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansallinen koordinaatiopiste, joka tiedottaa kansallisia viitekehyksiä ja eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevista kysymyksistä. Lisätietoa ja aiheeseen liittyvä aineisto löytyy Opetushallituksen nettisivustolta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinn.... Sivustolta löytyvät mm. 22.5.2017 päivitetty Euroopan neuvoston suositus eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä sekä tiedot kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen lainsäädännöstä (laki 93/2017 ja valtioneuvoston asetus 120/2017). Ystävällisin terveisin, Mira Matikkala Hallitussihteeri Opetus- ja kulttuuriministeriö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. 0295 3 30085 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 5 months agoNov. 13, 2017, 9:06 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Re: VS: Bolognan prosessin noudattaminen [#471]
Date
Nov. 25, 2017, 11:26 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Dear Sir or Madam, Olen ymmälläni, miten voi olla mahdollista, että valtio on allekirjoittanut kansainvälisen Bolognan prosessin sopimuksia, joita yliopistojen ei muka tarvitsekaan noudattaa käytännössä. Eikö moinen huijaus täytä petoksen tunnusmerkit? Käsittääkseni Euroopan Unionin laki ajaa kansallisen lainsäädännön yli siitä huolimatta, että kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa yliopistojen autonomian opiskelijavalinnassa. Kannattaako näin kaksinaamaista käytäntöä tukea OKM:n toimesta, joka on itse neuvotellut sopimukset? Sincerely yours << Name removed >> << Name removed >> Request Number: 471 Reply To: <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >>
  1. 3 years, 4 months agoNov. 25, 2017, 11:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 3 years, 4 months agoDec. 2, 2017, 2:59 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request partially successful'.