Belgialaisen Euroclear Finlandin suorittama omavalvonta.

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Onko Euroclear Finland toimittanut omavalvontana Finanssivalvonnalle tiedon, etteivät he kykene esittämään asiakirjaa, jolla Euroclear Finland on hyväksynyt Raimo Lakon kokonaisen arvo-osuustilin siirron nykyisestä Danske Bankista Nordeaan vuosien 2008 / 2009 vaihteessa. Arvopaperikeskus vastaa tästä siirrosta, asian voi tarkistaa säädöksestä AOTL 16 b:stä sekä lain esitöistä. Asiakirja on mahdollisesti Nordean arkistossa, mutta asiakirjan hakeminen Nordean arkistosta on belgialaisen Euroclear Finlandin juristin Kati Honkajuuri-Kokkosen mukaan aikaavievä lainopillinen kysymys. (Sähköpostikirjeenvaihto keväällä 2017) Tammikuussa 2009 Nordea-konsernin compliance-toiminnoista vastasi Sonja Lohse, joten asia saattaa olla myös hänelle tuttu, kun hän on tutkinut kesällä 2015 asiaan liittyviä asiakirjoja Finanssivalvonnan virkamiehenä. Kesän 2015 materiaalissa oli asiakirjoja, joista puuttui tietoja, joita normaalisti on säädöksiä noudattavan pankin laatimissa asiakirjoissa. Puutteista huolimatta, arvo-osuusjärjestelmän tuntija pystyy päättelemään mahdollisten rikkeiden tapahtuneen Nordeassa.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Belgialaisen Euroclear Finlandin suorittama omavalvonta. [#455]
Date
Aug. 31, 2017, 11:35 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Euroclear Finland toimittanut omavalvontana Finanssivalvonnalle tiedon, etteivät he kykene esittämään asiakirjaa, jolla Euroclear Finland on hyväksynyt Raimo Lakon kokonaisen arvo-osuustilin siirron nykyisestä Danske Bankista Nordeaan vuosien 2008 / 2009 vaihteessa. Arvopaperikeskus vastaa tästä siirrosta, asian voi tarkistaa säädöksestä AOTL 16 b:stä sekä lain esitöistä. Asiakirja on mahdollisesti Nordean arkistossa, mutta asiakirjan hakeminen Nordean arkistosta on belgialaisen Euroclear Finlandin juristin Kati Honkajuuri-Kokkosen mukaan aikaavievä lainopillinen kysymys. (Sähköpostikirjeenvaihto keväällä 2017) Tammikuussa 2009 Nordea-konsernin compliance-toiminnoista vastasi Sonja Lohse, joten asia saattaa olla myös hänelle tuttu, kun hän on tutkinut kesällä 2015 asiaan liittyviä asiakirjoja Finanssivalvonnan virkamiehenä. Kesän 2015 materiaalissa oli asiakirjoja, joista puuttui tietoja, joita normaalisti on säädöksiä noudattavan pankin laatimissa asiakirjoissa. Puutteista huolimatta, arvo-osuusjärjestelmän tuntija pystyy päättelemään mahdollisten rikkeiden tapahtuneen Nordeassa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/455/up/1258d217dd684a54b28fa6cc2049360d702bceb2/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 9 months agoAug. 31, 2017, 11:36 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.