This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

asiakirjatilaus

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Autokolarin seurauksena on vahingoittunut autoni Nissan ETI-895. Pyydän asiakirjaa tapahtuneesta vakuutusyhtiötä varten. Osalliset autot KUY-101 Golf ja UYB-144 Peugeot 307

Messages in this request

From
Vesa Viljanen
Subject
asiakirjatilaus [#882]
Date
Dec. 27, 2019, 10:13 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Autokolarin seurauksena on vahingoittunut autoni Nissan ETI-895. Pyydän asiakirjaa tapahtuneesta vakuutusyhtiötä varten. Osalliset autot KUY-101 Golf ja UYB-144 Peugeot 307
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Vesa Viljanen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Vesa Viljanen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Vesa Viljanen
  1. 3 months agoDec. 27, 2019, 2:10 p.m.: Vesa Viljanen sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 27, 2019, 2:10 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 months agoDec. 27, 2019, 2:11 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_Asiakirjatilaus <asiakirjatilaus.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
VL: asiakirjatilaus [#882]
Date
Dec. 27, 2019, 3:25 p.m.

Hei! Asiasta on kirjattu rikosilmoitus 5500/R/85925/19. Asian esitutkinta on kesken ja siitä syystä asiakirjat ovat vielä asiaa tutkivalla poliisilla. Voitte olla yhteydessä asian tutkija Alisa Mäkiseen <<sähköpostiosoite>> jos haluatte tiedustella esitutkinnan valmistumiseen liittyvästä aikataulusta tai teillä on esim. asiaan liittyvä korvausvaatimus. Ystävällisin terveisin Maarit Purolinna Rikosylikonstaapeli Asiakirjahallinto Rikostutkintayksikkö Helsingin poliisilaitos <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 months agoDec. 27, 2019, 3:26 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.