Asiakirjapyyntö

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Ministeri Krista Kiuru 5.8.2020 A-studiossa (https://areena.yle.fi/1-50330941) ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila 6.8.2020 Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa (https://www.youtube.com/watch?v=3Viam...) viittasivat tilastotietoihin siitä, mistä Suomessa viimeaikoina havaitut SARS-CoV-2-tartunnat ovat tulleet. Käsittääkseni mainittujen henkilöiden tehtävät eivät ole sellaisia, että he olisivat itse voineet muodostaa tämän tilannekuvan katsomalla suoraan sellaista raakadataa, joka olisi lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 25 kohdan perusteella salassapidettävää. Tämän vuoksi otaksun, että heille on esitetty jonkinlainen yhteenveto, jota ei voida pitää em. kohdan mukaan salassapidettävänä vaan lain 6 §:n 5 kohdan tarkoittamana tilastona tai sellaisesta luotuna kuvaajana tai yhteenvetona. Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joihin ministeri ja kansliapäällikkö perustivat mainitussa TV-ohjelmassa ja tiedotustilaisuudessa lausumansa tartuntojen lähteistä. Katson tilastosta tai siitä tehdystä kuvaajasta tai yhteenvedosta ilmi käyneen tiedon käytön ministeriön johdon julkisissa esiintymisissä olevan osoitus tilaston tai siitä tehdyn kuvaajan tai yhteenvedon valmistumisesta lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla. Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

Messages in this request

From
Henri Sivonen
Subject
Asiakirjapyyntö [#999]
Date
Aug. 6, 2020, 10:05 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Ministeri Krista Kiuru 5.8.2020 A-studiossa (https://areena.yle.fi/1-50330941) ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila 6.8.2020 Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa (https://www.youtube.com/watch?v=3Viam...) viittasivat tilastotietoihin siitä, mistä Suomessa viimeaikoina havaitut SARS-CoV-2-tartunnat ovat tulleet. Käsittääkseni mainittujen henkilöiden tehtävät eivät ole sellaisia, että he olisivat itse voineet muodostaa tämän tilannekuvan katsomalla suoraan sellaista raakadataa, joka olisi lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 25 kohdan perusteella salassapidettävää. Tämän vuoksi otaksun, että heille on esitetty jonkinlainen yhteenveto, jota ei voida pitää em. kohdan mukaan salassapidettävänä vaan lain 6 §:n 5 kohdan tarkoittamana tilastona tai sellaisesta luotuna kuvaajana tai yhteenvetona. Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joihin ministeri ja kansliapäällikkö perustivat mainitussa TV-ohjelmassa ja tiedotustilaisuudessa lausumansa tartuntojen lähteistä. Katson tilastosta tai siitä tehdystä kuvaajasta tai yhteenvedosta ilmi käyneen tiedon käytön ministeriön johdon julkisissa esiintymisissä olevan osoitus tilaston tai siitä tehdyn kuvaajan tai yhteenvedon valmistumisesta lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla. Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Henri Sivonen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Henri Sivonen
From
"noreply@stm.fi" <noreply@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
Aug. 6, 2020, 10:05 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://stm.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i social- och hälsovårdsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://stm.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health. For information on how the Ministry of Social Affairs and Health processes personal data, go to: https://stm.fi/en/data-protection
  1. 2 years, 6 months agoAug. 6, 2020, 10:05 p.m.: Henri Sivonen sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 2 years, 6 months agoAug. 6, 2020, 10:06 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  3. 2 years, 5 months agoAug. 21, 2020, 3 a.m.: This request became overdue