Asiakaskirjeiden julkisuus

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Finanssivalvonnan julkaisupolitiikka 2016 - julkaisussa todetaan seuraavaa: Finanssivalvontaan saapuneissa asiakaskirjeissä asianosaisen nimi on yleisöltä salassa pidettävä tieto siihen saakka, kunnes asia Finanssivalvonnassa on käsitelty. Asiassa annettu vastaus tulee tällöin julkiseksi, ellei siinä ole lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. 26.2.2016 - Julkinen Tiedustelen onko Nordean Airi Koiviston Finanssivalvonnalle 9.4.2015 päivätty asiakirja julkinen, eli onko asian käsittely Finanssivalvonnassa päättynyt. Nordean vastauksesta puuttuvat yksilöintitiedot, Ålandsbankenin osakkeita omistavat A:n kuolinpesä, B ja C. Ihmisillä on sama sukunimi. Nordea ei vastauksessaan yksilöi, onko kyseessä A, B tai C. B:n ja C:n Ålandsbankenin osakkeet ovat tilinhoitaja[yhteisö] Nordnetin säilytyksessä. Asiakirjat ovat asianmukaisessa järjestyksessä sekä saatavissa Nordnetin asiakaspalvelusta muutamassa minuutissa. Nordean vastauksesta puuttuu arvo-osuustilin tilinumero, joka yksilöi kysyttyjen Ålandbankenin osakkeiden tilinhoitajaksi Nordean. A:n osakkeet ovat tilinhoitajayhteisö Nordean säilytyksessä. A:n kuolinpesä on tuloksetta yrittänyt saada tilinhoito[yhteisö] Nordealta asiakirjoja, joilla A:n kokonainen erittäin arvokas arvo-osuustili on siirretty tilinhoitaja[yhteisö] Nordean säilytykseen silloisesta Sampo-pankista. Muutama kuukausi siirron jälkeen osakkeet ovat "kadonneet". Kokonaisen arvo-osuustilin siirto tapahtuu niin, että asiakirjat toimitetaan vain vastaanottavaan tilinhoitajayhteisöön. Nykyinen Danske Bank ei siis voi toimittaa vaadittuja asiakirjoja. Danske Bank on pyynnöstä kertonut, siirtopyynnön päivämäärän, siirron toteutuspäivämäärän, sekä nimennyt vastaanottavaksi tilinhoitajayhteisöksi Nordean.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Asiakaskirjeiden julkisuus [#360]
Date
Aug. 3, 2016, 5:11 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Finanssivalvonnan julkaisupolitiikka 2016 - julkaisussa todetaan seuraavaa: Finanssivalvontaan saapuneissa asiakaskirjeissä asianosaisen nimi on yleisöltä salassa pidettävä tieto siihen saakka, kunnes asia Finanssivalvonnassa on käsitelty. Asiassa annettu vastaus tulee tällöin julkiseksi, ellei siinä ole lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. 26.2.2016 - Julkinen Tiedustelen onko Nordean Airi Koiviston Finanssivalvonnalle 9.4.2015 päivätty asiakirja julkinen, eli onko asian käsittely Finanssivalvonnassa päättynyt. Nordean vastauksesta puuttuvat yksilöintitiedot, Ålandsbankenin osakkeita omistavat A:n kuolinpesä, B ja C. Ihmisillä on sama sukunimi. Nordea ei vastauksessaan yksilöi, onko kyseessä A, B tai C. B:n ja C:n Ålandsbankenin osakkeet ovat tilinhoitaja[yhteisö] Nordnetin säilytyksessä. Asiakirjat ovat asianmukaisessa järjestyksessä sekä saatavissa Nordnetin asiakaspalvelusta muutamassa minuutissa. Nordean vastauksesta puuttuu arvo-osuustilin tilinumero, joka yksilöi kysyttyjen Ålandbankenin osakkeiden tilinhoitajaksi Nordean. A:n osakkeet ovat tilinhoitajayhteisö Nordean säilytyksessä. A:n kuolinpesä on tuloksetta yrittänyt saada tilinhoito[yhteisö] Nordealta asiakirjoja, joilla A:n kokonainen erittäin arvokas arvo-osuustili on siirretty tilinhoitaja[yhteisö] Nordean säilytykseen silloisesta Sampo-pankista. Muutama kuukausi siirron jälkeen osakkeet ovat "kadonneet". Kokonaisen arvo-osuustilin siirto tapahtuu niin, että asiakirjat toimitetaan vain vastaanottavaan tilinhoitajayhteisöön. Nykyinen Danske Bank ei siis voi toimittaa vaadittuja asiakirjoja. Danske Bank on pyynnöstä kertonut, siirtopyynnön päivämäärän, siirron toteutuspäivämäärän, sekä nimennyt vastaanottavaksi tilinhoitajayhteisöksi Nordean.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/360/up/216991f730b93b5e8e0021a7972be3515ae2c259/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 10 months agoAug. 3, 2016, 5:11 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
sanna.atrila@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Asiakaskirjeiden julkisuus [#360]
Date
Aug. 9, 2016, 11:36 a.m.
Status
Awaiting response

Luottamuksellinen / Konfidentiell / Confidential Aihe / Ämne / Subject FW: Asiakaskirjeiden julkisuus [#360] https://securemail.bof.fi/message.cgi... Olet saanut luottamuksellisen viestin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yläpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu SSL-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 30 päivän ajan. Du har fått ett konfidentiellt meddelande. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 30 dagar. You have received a confidential message. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with SSL encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 30 days at most.
  1. 6 years, 9 months agoAug. 9, 2016, 11:38 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: FW: Asiakaskirjeiden julkisuus [#360]
Date
Aug. 9, 2016, 11:43 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Koska vastaus voi olla vain kyllä tai ei, Finanssivalvonnalla ei ole tarvetta käyttää salattua viestintää. ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 360 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 9 months agoAug. 9, 2016, 11:43 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 9 months agoAug. 18, 2016, midnight: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: FW: Asiakaskirjeiden julkisuus [#360]
Date
Aug. 18, 2016, 11:14 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Finananssivalvonta voi lähettää vastauksen halutessaan kirjepostina. Hyvään hallintoon kuului Kaarlo Tuorin luennoilla, että viranomainen kertoo yksiselitteisesti, koska asian käsittely on päättynyt. Finanssivalvonnan tapa palata mahdollisesti asiaan, jos Nordean vastaus ei edes täytä dokumentin vaatimusta, on kieltämättä mielenkiintoinen tulkinta hyvästä hallinnosta. Tietopyyntööni "Asiakaskirjeiden julkisuus" (3.8.2016, #360) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 360 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 9 months agoAug. 18, 2016, 11:15 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.