This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Anders Tegnellin sopimukset epidemiantorjuntastrategiopista

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell kertoo sopineensa muiden maiden kanssa epidemiantorjuntastrategiopista. "Mutta sitten maailma näytti tulleen hulluksi. Kaikki mistä oli puhuttu, unohdettiin täysin. Maa toisensa jälkeen sulki rajat ja yhteiskunnan totaalisesti, sanoo Tegnell P1-kanavalle." https://www.is.fi/ulkomaat/art-200000... Pyydän asiakirjat joista ilmenee Suomen ja Ruotsin terveysviranomaisten puhumat asiat joihin Tegnell viittaa. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Anders Tegnellin sopimukset epidemiantorjuntastrategiopista [#982]
Date
June 25, 2020, 1:15 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell kertoo sopineensa muiden maiden kanssa epidemiantorjuntastrategiopista. "Mutta sitten maailma näytti tulleen hulluksi. Kaikki mistä oli puhuttu, unohdettiin täysin. Maa toisensa jälkeen sulki rajat ja yhteiskunnan totaalisesti, sanoo Tegnell P1<< Osoite poistettu >>kanavalle." https://www.is.fi/ulkomaat/art<< Osoite poistettu >>2000006550726.html Pyydän asiakirjat joista ilmenee Suomen ja Ruotsin terveysviranomaisten puhumat asiat joihin Tegnell viittaa. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
June 25, 2020, 1:15 a.m.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e << Osoite poistettu >> postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e << Osoite poistettu >> mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI << Osoite poistettu >> 00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 7 months agoJune 25, 2020, 1:16 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Viesti vastaanotettu: Anders Tegnellin sopimukset epidemiantorjuntastrategiopista [#982]
Date
June 25, 2020, 8:31 a.m.

Hei, asianne on avattu asianumerolla THL/3322/3.10.00/2020
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Anders Tegnellin sopimukset epidemiantorjuntastrategiopista [#982]
Date
June 25, 2020, 10:23 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Tegnell on mahdollisesti viitannut puheessaan alla oleviin dokumentteihin. Muita asiaan liittyviä dokumentteja THL:llä ei ole tiedossa. https://apps.who.int/iris/bitstream/h... << Osoite poistettu >> eng.pdf?ua=1 https://www.ecdc.europa.eu/en/news << Osoite poistettu >> events/ecdc << Osoite poistettu >> expert << Osoite poistettu >> meeting << Osoite poistettu >>non<< Osoite poistettu >>pharmaceutical<< Osoite poistettu >>countermeasures<< Osoite poistettu >>pandemic<< Osoite poistettu >> flu https://www.ecdc.europa.eu/en/publica... << Osoite poistettu >> data/guide << Osoite poistettu >> public << Osoite poistettu >>health<< Osoite poistettu >>measures<< Osoite poistettu >>reduce<< Osoite poistettu >>impact<< Osoite poistettu >> influenza << Osoite poistettu >>pandemics<< Osoite poistettu >>europe<< Osoite poistettu >>ecdc<< Osoite poistettu >>menu << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Original Message<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> From: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Sent: 25. kesäkuuta 2020 1:16 To: THL Kirjaamo Subject: Anders Tegnellin sopimukset epidemiantorjuntastrategiopista [#982] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Ruotsin pääepidemiologi Anders Tegnell kertoo sopineensa muiden maiden kanssa epidemiantorjuntastrategiopista. "Mutta sitten maailma näytti tulleen hulluksi. Kaikki mistä oli puhuttu, unohdettiin täysin. Maa toisensa jälkeen sulki rajat ja yhteiskunnan totaalisesti, sanoo Tegnell P1<< Osoite poistettu >>kanavalle." https://www.is.fi/ulkomaat/art<< Osoite poistettu >>2000006550726.html Pyydän asiakirjat joista ilmenee Suomen ja Ruotsin terveysviranomaisten puhumat asiat joihin Tegnell viittaa. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 7 months agoJune 26, 2020, 5:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 7 months agoJune 26, 2020, 5:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  3. 7 months agoJune 26, 2020, 5:59 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.