Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyydän TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 dokumentin sekä samassa "Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät" -asiassa ajantasaisen määräyksen jos se ei ole tämä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#275]
Date
Feb. 1, 2016, 2:28 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 dokumentin sekä samassa "Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät" -asiassa ajantasaisen määräyksen jos se ei ole tämä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoFeb. 1, 2016, 2:29 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#275]
Date
Feb. 1, 2016, 2:40 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Tämä pyyntö oli ilmeisesti tarkoitettu Liikenneviraston sijaan Liikenteen turvallisuusvirastolle? t. Liikenneviraston kirjaamo
  1. 4 years, 6 months agoFeb. 1, 2016, 2:42 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät TRAFI/16915/03.04.01.00/2012 [#275]
Date
Feb. 4, 2016, 5:34 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Liikenneviraston kirjaamo, kiitos tarkennuspyynnöstä. Tein pyynnön suoraan Trafiin. PS. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, jopa kirjaamon työntekijöiden, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 275 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 6 months agoFeb. 4, 2016, 5:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
  2. 4 years, 6 months agoFeb. 4, 2016, 5:34 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.