This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. STM on kehottanut sairaanhoitopiirejä olemaan julkistamatta alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. https://twitter.com/STTuutiset/status... Pyydän viivytyksettä alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä [#935]
Date
March 19, 2020, 7:52 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. STM on kehottanut sairaanhoitopiirejä olemaan julkistamatta alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. https://twitter.com/STTuutiset/status/1240669684875300865 Pyydän viivytyksettä alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 1 month agoMarch 19, 2020, 7:52 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä [#935]
Date
March 25, 2020, 11:07 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron sekä käsittelijän. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 935 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 1 year, 1 month agoMarch 25, 2020, 11:08 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"timo.keistinen@stm.fi" <timo.keistinen@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VASTAUS Julkisuuslain mukainen tietopyyntö koronaviruksen takia tehohoidossa olevien alueellisista määristä (VN/6783/2020)
Date
April 15, 2020, 11:08 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Parhaat kiitokset tiedustelustanne. Pyydätte toimittamaan aineistoa koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla on ajankohtaista tietoa kunta << Osoite poistettu >> ja sairaanhoitopiirikohtaisesti todetuista koronatapauksista. Lisäksi sosiaali << Osoite poistettu >> ja terveysministeriö kokoaa tietoa yliopistosairaanhoitopiirikohtaisesti muun muassa tehohoidossa olevien määristä, joka julkaistaan päivittäin päivittyen THL:n sivuilla. Sosiaali << Osoite poistettu >> ja terveysministeriö tai THL eivät anna ohjeita koronavirustilanteeseen liittyvän viestinnän hoitamisesta sairaanhoitopiireissä. Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueet laativat yhdessä alueensa sairaanhoitopiirien johdon kanssa sairaanhoitopiireille yhtenäiset ohjeet viestintään alueellaan. STM on epidemian alussa lähettänyt 4.3.2020 lähettänyt koronavirustilanteeseen varautumiseen liittyvän Kuntainfon sairaanhoitopiireihin. ( https://stm.fi/documents/1271139/2120... << Osoite poistettu >> 9c0f << Osoite poistettu >> 81df << Osoite poistettu >> fb54 << Osoite poistettu >> 72ede92bdf79/Koronavirustilanteeseen+varautuminen+kunnissa+ja+sairaanhoitopiireiss%C3%A4.pdf ) Tässä todetaan tiedottamisesta näin: "THL:n sivuilla on ajantasaista tietoa epäillyistä ja vahvistetuista tautitapauksista. Näin ollen ei ole tarpeen erikseen järjestää alueellista tiedotusta". Ministeriö ei siis ole kieltänyt sairaanhoitopiirejä tiedottamasta epidemiatilanteesta. Osa sairaanhoitopiireistä on laatinut omaa ohjeistustaan tiedottamisesta. Kun yli kuukausi sitten epidemia oli alussa ja useassa maakunnassa tapauksia oli vain muutama, oli potilaan yksityisyyden suojaamiseksi tärkeä pidättyä yksittäisen tapauksen julkaisemisesta. Päätös tiedottamisesta oli ja on sairaanhoitopiireillä. Sosiaali << Osoite poistettu >> ja terveysministeriöllä ei ole tarkempaa tietoa tehohoidetuista potilaista, kuten sukupuolesta tai hengityskoneen käytöstä. Tiedot tallentuvat kansalliseen KANTA << Osoite poistettu >> potilastietojärjestelmään ja ovat sieltä aikanaan saatavissa muun muassa tutkimuskäyttöön. KANTA << Osoite poistettu >> potilasarkisto on kuitenkin rakenteellisesti niin tehty, että se ei sovellut tiedon nopeaan tuottamiseen. Alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä on löydettävissä siis päivittäin päivittyen mediasta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Sairaalakohtaiset tiedot ovat saatavissa sairaaloista. Timo Keistinen lääkintöneuvos Sosiaali << Osoite poistettu >> ja terveysministeriö << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: torstai 19. maaliskuuta 2020 19.52 Vastaanottaja: STM Kirjaamo <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä [#935] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. STM on kehottanut sairaanhoitopiirejä olemaan julkistamatta alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. https://twitter.com/STTuutiset/status... Pyydän viivytyksettä alueelliset tiedot koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 1 year agoApril 15, 2020, 11:09 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.