Alfa tv

Request to:
Pukkila
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän lähettämään email osoiteeseeni <<email address>> pukkilan kunnan ja Alfa tv:n välisen sopimuksen.

Messages in this request

From
Kimmo Mikkola
Subject
Alfa tv [#1076]
Date
Sept. 27, 2020, 10:24 p.m.
To
Pukkila
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän lähettämään email osoiteeseeni <<sähköpostiosoite>> pukkilan kunnan ja Alfa tv:n välisen sopimuksen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Kimmo Mikkola
  1. 2 years, 4 months agoSept. 27, 2020, 10:24 p.m.: Kimmo Mikkola sent a message to Pukkila.
  2. 2 years, 3 months agoOct. 12, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
Kimmo Mikkola
Subject
Re: Alfa tv [#1076]
Date
Oct. 19, 2020, 10:35 p.m.
To
Pukkila

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Alfa tv" (27.9.2020, #1076) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 9 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola Pyynnön numero: 1076 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 3 months agoOct. 19, 2020, 10:35 p.m.: Kimmo Mikkola sent a message to Pukkila.