This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.
This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Ajokortin takaisin saaminen

Request to:
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Moikka! Kyselisin vain, että mistä saa tietää milloinka ajokieltoni päättyy ja saan korttini takaisin ?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ajokortin takaisin saaminen [#1139]
Date
Dec. 6, 2020, 8:57 p.m.
To
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Moikka! Kyselisin vain, että mistä saa tietää milloinka ajokieltoni päättyy ja saan korttini takaisin ?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FIt=C3=A4-Uusimaa=5Fpl=5Fkirjaamo?= <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi> – Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 6, 2020, 9:14 p.m.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on vastaanottanut viestinne - Polisinrättningen i Östra Nyland har mottagit ert meddelande Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 1 year, 11 months agoDec. 6, 2020, 9:14 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
  2. 1 year, 11 months agoDec. 6, 2020, 9:15 p.m.: Received an email from Itä-Uudenmaan poliisilaitos.
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FIt=C3=A4-Uusimaa=5Fpl=5Fajokieltoasiat?= <ajokieltoasiat.ita-uusimaa@poliisi.fi> – Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Subject
VS: Ajokortin takaisin saaminen [#1139]
Date
Dec. 8, 2020, 9:02 a.m.
Attachments

Jos olet syyllistynyt ajokieltorikokseen, poliisi voi määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikainen ajokielto jatkuu pääsääntöisesti siihen asti, kunnes rikosasia on ratkaistu ja poliisi on tehnyt ajokieltopäätöksen. Ajokieltopäätöksessä poliisi voi määrätä sinut määräaikaiseen ajokieltoon. Kirjallisella lausunnolla voit kertoa, millaisia vaikutuksia ajokiellolla olisi toimeentuloosi ja välttämättömään liikkumiseesi. Saat ajokieltopäätöksen postitse. Ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä ilmenee ajokieltopäätöksestä. Ajokiellon kestoon vaikuttavat muun muassa ajokieltorikoksen vakavuus ja aiemmat ajokieltorikokset sekä ajokiellon vaikutukset toimeentuloosi ja välttämättömään liikkumiseesi. Alla olevat taulukot ajokieltojen pituuksista perustuvat ajokorttilakiin ja Poliisihallituksen ohjeeseen. Ota huomioon, että ajokiellon pituus ei kaikissa tapauksissa ole suoraan luettavissa taulukoista. Taulukko alkoholirattijuopumuksen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle: Veren alkoholipitoisuus (promillea) Alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (mg/l) Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 1 kk) Liukuma ensikertalainen Ajokiellon normaali kesto uusija (min. 6 kk) Liukuma uusija 0,50-0,59 0,22-0,26 2 kk 1 kk-3 kk 7 kk 6 kk-8 kk 0,60-0,69 0,27-0,30 2 kk 2 vko 1 kk 2 vko-3 kk 2 vko 7 kk 2 vko 6 kk 2 vko-8 kk 2 vko 0,70-0,79 0,31-0,35 3 kk 2 kk-4 kk 8 kk 7 kk-9 kk 0,80-0,89 0,36-0,39 3 kk 2 vko 2 kk 2 vko-4 kk 2 vko 8 kk 2 vko 7 kk 2 vko-9 kk 2 vko 0,90-0,99 0,40-0,43 4 kk 3 kk-5 kk 9 kk 8 kk-10 kk 1,00-1,09 0,44-0,48 5 kk 4 kk-6 kk 9 kk 2 vko 8 kk 2 vko-10 kk 2 vko 1,10- 0,49- 6 kk 5 kk-5 vuotta 10 kk 9 kk-5 vuotta Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen. Uusija on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen. Ystävällisin terveisin Sampo Wilén ylikonstaapeli Itä-Uudenmaan poliisilaitos Lupavalvonta Vantaan pääpoliisiasema/Dixi Ratatie 11 C, 01300 VANTAA <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [Logo]
  1. 1 year, 11 months agoDec. 8, 2020, 9:03 a.m.: Received an email from Itä-Uudenmaan poliisilaitos.