Ajantasaiset Liikenteen Automaattinen Mittaus –asemien mittaustiedot

Pyynnön vastaanottaja:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelelussa. http://digitraffic.fi/tieliikenne/#aj...

Datassa annetaan reaaliaikainen tieto liikenteen nopeudesta tieosuudella, esim: https://tie.digitraffic.fi/api/v1/dat...

Liikennevirasto julkaisee tätä dataa vaikka tilastol. 13 a § mukaan vain tilastoviranomainen voi anonymisoida henkilödatasta tilastoitua dataa julkiseen käyttöön.

Tämä data ei kuitenkaan ole anonyymiä, vaan jos tiellä on riittävän vähän liikkujia, saatu tieto voidaan rajata yhteen henkilöön ja yhdistämällä dataa toisiin tietolähteisiin, henkilö voidaan yksilöidä. Yksinkertaisimmin vaikkapa samassa yhteydessä julkaistun kelikamera-aineiston perusteella josta nähdään tiellä liikkujan kulkuneuvon merkki, väri ja malli, ja syntyy jo merkittävät edellytykset tunnistaa myös yksittäinen kuljettaja: http://digitraffic.fi/tieliikenne/#ke...

Pyydän dokumentit josta ilmenee TSV kanta tämän palvelun julkaisemaan dataan tai sen puuttuessa Liikenneviraston julkaisemiin henkilödatoihin ei-tilastoviranomaisena yleisemmin.

Lopputuloksen yhteenveto

Perusteissa on hirvittävä määrä asiavirheitä.

Datan julkaisua ei ole huomioitu, vaan kritiikki on kohdistunut kameroihin ilman että on arvioitu miten data vaikuttaa yhdessä kameroiden kanssa.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Ajantasaiset Liikenteen Automaattinen Mittaus –asemien mittaustiedot [#521]
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018 kello 12.36
Vastaanottaja Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelelussa. http://digitraffic.fi/tieliikenne/#aj... Datassa annetaan reaaliaikainen tieto liikenteen nopeudesta tieosuudella, esim: https://tie.digitraffic.fi/api/v1/dat... Liikennevirasto julkaisee tätä dataa vaikka tilastol. 13 a § mukaan vain tilastoviranomainen voi anonymisoida henkilödatasta tilastoitua dataa julkiseen käyttöön. Tämä data ei kuitenkaan ole anonyymiä, vaan jos tiellä on riittävän vähän liikkujia, saatu tieto voidaan rajata yhteen henkilöön ja yhdistämällä dataa toisiin tietolähteisiin, henkilö voidaan yksilöidä. Yksinkertaisimmin vaikkapa samassa yhteydessä julkaistun kelikamera-aineiston perusteella josta nähdään tiellä liikkujan kulkuneuvon merkki, väri ja malli, ja syntyy jo merkittävät edellytykset tunnistaa myös yksittäinen kuljettaja: http://digitraffic.fi/tieliikenne/#ke... Pyydän dokumentit josta ilmenee TSV kanta tämän palvelun julkaisemaan dataan tai sen puuttuessa Liikenneviraston julkaisemiin henkilödatoihin ei-tilastoviranomaisena yleisemmin.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.36: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Lähettäjä tietosuoja@om.fi – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Otsikko Yhteydenottonne 19.01.2018 - Dnro 220/09/2018
Päivämäärä 31. tammikuuta 2018 kello 10.00
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt saada käyttöönne asiakirjat, joista ilmenee Tietosuojavaltuutetun toimiston kanta Liikenneviraston julkaisemaan liikennedataan. Tietosuojavaltuutetun toimisto on asianhallinnasta saatavien tietojen perusteella päätynyt siihen, että tietopyyntönne koskee asioissa Dnro 563/41/2014 ja 2325/49/2013 annettuja kannanottoja. Pyydämme huomioimaan, että kannanotot on annettu vuosina 2014 ja 2013. Liitteenä on kyseisiin asioihin liittyvät asiakirjat tai diaarimerkinnät, joista ilmenee Tietosuojavaltuutetun toimiston kanta kyseisissä asioissa käsiteltävänä olleeseen kysymykseen ja tilanteeseen. Ystävällisesti, Henrika Räsänen Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto
  1. 2 viikkoa, 4 päivääitten31. tammikuuta 2018 kello 10.01: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 2 viikkoa, 4 päivääitten31. tammikuuta 2018 kello 10.34: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.