Ajantasaiset Liikenteen Automaattinen Mittaus –asemien mittaustiedot

Pyynnön vastaanottaja:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelelussa. http://digitraffic.fi/tieliikenne/#aj... Datassa annetaan reaaliaikainen tieto liikenteen nopeudesta tieosuudella, esim: https://tie.digitraffic.fi/api/v1/dat... Liikennevirasto julkaisee tätä dataa vaikka tilastol. 13 a § mukaan vain tilastoviranomainen voi anonymisoida henkilödatasta tilastoitua dataa julkiseen käyttöön. Tämä data ei kuitenkaan ole anonyymiä, vaan jos tiellä on riittävän vähän liikkujia, saatu tieto voidaan rajata yhteen henkilöön ja yhdistämällä dataa toisiin tietolähteisiin, henkilö voidaan yksilöidä. Yksinkertaisimmin vaikkapa samassa yhteydessä julkaistun kelikamera-aineiston perusteella josta nähdään tiellä liikkujan kulkuneuvon merkki, väri ja malli, ja syntyy jo merkittävät edellytykset tunnistaa myös yksittäinen kuljettaja: http://digitraffic.fi/tieliikenne/#ke... Pyydän dokumentit josta ilmenee TSV kanta tämän palvelun julkaisemaan dataan tai sen puuttuessa Liikenneviraston julkaisemiin henkilödatoihin ei-tilastoviranomaisena yleisemmin.
Lopputuloksen yhteenveto

Perusteissa on hirvittävä määrä asiavirheitä.

Datan julkaisua ei ole huomioitu, vaan kritiikki on kohdistunut kameroihin ilman että on arvioitu miten data vaikuttaa yhdessä kameroiden kanssa.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Ajantasaiset Liikenteen Automaattinen Mittaus –asemien mittaustiedot [#521]
Päivämäärä
19. tammikuuta 2018 kello 12.36
Vastaanottaja
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelelussa. http://digitraffic.fi/tieliikenne/#aj... Datassa annetaan reaaliaikainen tieto liikenteen nopeudesta tieosuudella, esim: https://tie.digitraffic.fi/api/v1/dat... Liikennevirasto julkaisee tätä dataa vaikka tilastol. 13 a § mukaan vain tilastoviranomainen voi anonymisoida henkilödatasta tilastoitua dataa julkiseen käyttöön. Tämä data ei kuitenkaan ole anonyymiä, vaan jos tiellä on riittävän vähän liikkujia, saatu tieto voidaan rajata yhteen henkilöön ja yhdistämällä dataa toisiin tietolähteisiin, henkilö voidaan yksilöidä. Yksinkertaisimmin vaikkapa samassa yhteydessä julkaistun kelikamera-aineiston perusteella josta nähdään tiellä liikkujan kulkuneuvon merkki, väri ja malli, ja syntyy jo merkittävät edellytykset tunnistaa myös yksittäinen kuljettaja: http://digitraffic.fi/tieliikenne/#ke... Pyydän dokumentit josta ilmenee TSV kanta tämän palvelun julkaisemaan dataan tai sen puuttuessa Liikenneviraston julkaisemiin henkilödatoihin ei-tilastoviranomaisena yleisemmin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/521/up/c98e4e3c458fcee7b173ed8dd70294978b14f47a/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten19. tammikuuta 2018 kello 12.36: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Lähettäjä
tietosuoja@om.fi – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Otsikko
Yhteydenottonne 19.01.2018 - Dnro 220/09/2018
Päivämäärä
31. tammikuuta 2018 kello 10.00
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt saada käyttöönne asiakirjat, joista ilmenee Tietosuojavaltuutetun toimiston kanta Liikenneviraston julkaisemaan liikennedataan. Tietosuojavaltuutetun toimisto on asianhallinnasta saatavien tietojen perusteella päätynyt siihen, että tietopyyntönne koskee asioissa Dnro 563/41/2014 ja 2325/49/2013 annettuja kannanottoja. Pyydämme huomioimaan, että kannanotot on annettu vuosina 2014 ja 2013. Liitteenä on kyseisiin asioihin liittyvät asiakirjat tai diaarimerkinnät, joista ilmenee Tietosuojavaltuutetun toimiston kanta kyseisissä asioissa käsiteltävänä olleeseen kysymykseen ja tilanteeseen. Ystävällisesti, Henrika Räsänen Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten31. tammikuuta 2018 kello 10.01: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten31. tammikuuta 2018 kello 10.34: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.