2014 valmisteilla olleen ympäristöohjelman viimeisin versio

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän Kemiönsaaren vuonna 2014 valmisteilla olleen ympäristöohjelman dokumentin viimeisimmän version.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
2014 valmisteilla olleen ympäristöohjelman viimeisin versio [#296]
Date
March 1, 2016, 7:55 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Kemiönsaaren vuonna 2014 valmisteilla olleen ympäristöohjelman dokumentin viimeisimmän version.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 3 months agoMarch 1, 2016, 7:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: 2014 valmisteilla olleen ympäristöohjelman viimeisin versio [#296]
Date
March 16, 2016, 3:56 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "2014 valmisteilla olleen ympäristöohjelman viimeisin versio" (1.3.2016, #296) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 296 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 3 months agoMarch 16, 2016, 3:56 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
greger.lindholm@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
Ympäristöohjelma
Date
March 18, 2016, 7:56 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei! Meillä ei ole mitään valmisteilla olevaa ympäristöohjelma versiota vielä valmiina. Terveisin Greger Lindholm Greger Lindholm Tf. teknisk chef/Vt. tekninen johtaja Vretavägen 19/Vretantie 19 25700 Kimito/25700 Kemiö Tfn/Puh: (02) 4260 800 Gsm: 0500 538 074 Fax/Faksi: (02) 4260 185 <<sähköpostiosoite>>
  1. 8 years, 2 months agoMarch 30, 2016, 4:20 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Ympäristöohjelma [#296]
Date
April 1, 2016, 1:37 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä Greger Lindholm, 2014 lausunnolle jaettu ympäristösuunnitelman luonnos täyttää julkl. 5 § mukaisen viranomaisen dokumentin määritelmän. Dokumentti on ollut jaettuna ja lausunnolla kunnan nettisivuilla mutta sittemmin poistettu. Pyydän tämän jo kerran jaetun dokumentin. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, olen pyytänyt 1. maaliskuuta 2016 kello 19.55 julkl. 14.4§ mukaisen 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 296 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 1:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
greger.lindholm@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Ympäristöohjelma [#296]
Date
April 6, 2016, 8:20 a.m.
Status
Awaiting response

Hei! Emme valitettavasti tiedä mitä asiakirjaa kaipaat, voisitko soittaa minulle niin koitetaan selvittää mistä on kyse. Terveisin Greger Lindholm Greger Lindholm Tf. teknisk chef/Vt. tekninen johtaja Vretavägen 19/Vretantie 19 25700 Kimito/25700 Kemiö Tfn/Puh: (02) 4260 800 Gsm: 0500 538 074 Fax/Faksi: (02) 4260 185
  1. 8 years, 2 months agoApril 6, 2016, 8:21 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SV: Ympäristöohjelma [#296]
Date
April 12, 2016, 11:35 a.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä Greger Lindholm, pyydän kunnan ympäristöohjelmaa joka on ollut julkaistuna kunnan verkkosivuilla marraskuussa 2014 osoitteessa http://www.kemionsaari.fi/sv/om-kommu..., ja johon on kerätty kuntalaisten kommentteja. Luonnos on myös ilmeisesti käsitelty valtuustossa, joten löytynee myös valtuuston pöytäkirjojen liitteistä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 296 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 2 months agoApril 12, 2016, 11:35 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
greger.lindholm@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: SV: Ympäristöohjelma [#296]
Date
April 12, 2016, 3:21 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei! Tarkoittanet varmaankin tätä ohjelmaa joka on käsitelty lautakunnassa 13.10.2014. Ohjelma on Valonian, ohjelma liitteenä. Valonialta saanet hyväksytyn version. Terveisin Greger Lindholm 191 § VARSINAIS-SUOMEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YHTEISTYÖ, lausunto TL 13.10.2014 § 191 ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Varsinais-Suomen kestävän kehityksen palvelukeskus Valonia on perustamisestaan eli vuodesta 2008 saakka toiminut Turun kaupungin alaisuudessa. Ennen Valoniaa alueellista yhteistyötä tehtiin Varsinais-Suomen Agendan ja Energiatoimiston puitteissa. Kaiken kaikkiaan alueella on takanaan yli 15 vuotta kestävän kehityksen työtä. ”Ohjelma2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi” on maakunnan kuntien viides yhteinen ohjelma. Valonian tuleva ohjelmakausi ulottuu vuoteen 2020, joka on sekä valtakunnallisesti että EU-tasolla merkittävä vuosi, joka pitää sisällään konkreettisia tavoitteita, joilla ohjataan niin alueen kuin kuntienkin toimenpiteitä. Valonian kirje ohjelmakauden 2015–2020 suunnitelmista sekä kestävän kehityksen ohjelma ”Ohjelma2020 – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen edelläkävijäksi”, annetaan tiedoksi. Uuden ohjelmakauden valmistelun myötä on syntynyt ajatus Valonian siirtämisestä Turun kaupungin organisaatiosta Varsinais-Suomen liitolle. Syynä tähän on se, että toiminta on vuosien kuluessa laajentunut koko maakunnan kattavaksi, joten sen tulisi myös organisatorisesti olla maakuntaliiton alaisuudessa. Valonian kunnille osoittamassa kirjeessä Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki toivovat 10.10.2014 mennessä kunnan kantaa seuraaviin asioihin: 1. Aikooko kunta jatkaa alueellista kestävän kehityksen yhteistyötä vuosina 2015–2020? Osallistumismaksu on 0,45 €/asukas/vuosi, jonka vastineeksi kunnat voivat käyttää Valonian palveluja ja kestävän kehityksen asiantuntijuutta. 2. Kunnan näkemys Valonian toiminnan siirtämisestä erillisrahoitteisena osaksi Varsinais-Suomen liiton toimintaa. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta päättää, että Kemiönsaaren kunta ilmoittaa, että: 1) kunta aikoo jatkaa alueellista yhteistyötä mainituin ehdoin ohjelmakaudella 2015–2020 2) kunta katsoo, että toiminnan siirtäminen Turun kaupungilta Varsinais-Suomen liitolle on looginen seuraus nykyiselle toiminnalle. Varsinais-Suomen liitto toimii edunvalvojana eri alueellisissa kysymyksissä ja on kaikin puolin oikein, että alueellinen kestävän kehityksen yhteistyö muuttuu osaksi liiton toimintaa. PÄÄTÖS Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Valonia Greger Lindholm Tf. teknisk chef/Vt. tekninen johtaja Vretavägen 19/Vretantie 19 25700 Kimito/25700 Kemiö Tfn/Puh: (02) 4260 800 Gsm: 0500 538 074 Fax/Faksi: (02) 4260 185
  1. 8 years, 2 months agoApril 12, 2016, 3:22 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
  2. 8 years agoJune 3, 2016, 3:43 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.