This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.
This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

16/113446

Request to:
Not yet known
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Onkohan ulosoton perintä voimassa henkilöltä Lindgvist Jenna Liina Janina 1684215126 R15/1712 olen unohtanut koko asian sen vuoksi tiedustelen .

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
16/113446 [#1164]
Date
Jan. 11, 2021, 9:53 p.m.
To
Etelä-Savon ulosottovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onkohan ulosoton perintä voimassa henkilöltä Lindgvist Jenna Liina Janina 1684215126 R15/1712 olen unohtanut koko asian sen vuoksi tiedustelen .
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
UO Noreply <uo.noreply@oikeus.fi>
Subject
RE: 16/113446 [#1164]
Date
Jan. 11, 2021, 9:54 p.m.

Tämä sähköposti ei ole käytössä. Lähetäthän viestisi uudelleen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Denna e-postadress är inte i bruk. Vänligen skicka ditt meddelande på nytt till adressen <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 10 months agoJan. 11, 2021, 9:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to .
  2. 2 years, 10 months agoJan. 11, 2021, 9:55 p.m.: Received an email from .
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: 16/113446 [#1164]
Date
Jan. 15, 2021, 9:33 a.m.
To
UO Noreply

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 10 months agoJan. 15, 2021, 9:34 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to .
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: RE: 16/113446 [#1164]
Date
Jan. 23, 2021, 10:56 a.m.
To
Etelä-Savon ulosottovirasto

Hyvä vastaanottaja, Onkohan ulosoton perintä voimassa henkilöltä Lindgvist Jenna Liina Janina 1684215126 R15/1712 olen unohtanut koko asian sen vuoksi tiedustelen . ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1164 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
UO Noreply <uo.noreply@oikeus.fi>
Subject
RE: Re: RE: 16/113446 [#1164]
Date
Jan. 23, 2021, 10:57 a.m.

Tämä sähköposti ei ole käytössä. Lähetäthän viestisi uudelleen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Denna e-postadress är inte i bruk. Vänligen skicka ditt meddelande på nytt till adressen <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 10 months agoJan. 23, 2021, 10:57 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to .
  2. 2 years, 10 months agoJan. 23, 2021, 10:58 a.m.: Received an email from .