Virkatodistus perunkirjoitusta varten

Request to:
Itä-Uudenmaan maistraatti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Sept. 23, 2020 - 5 days, 20 hours ago
Summary of Request
Tarvitsisin perunkirjoitusta varten virkatodistuksen henkilöstä Suomela Outi 210347-0966. Siirtyi Vantaalle Tampereelta 15.9.1972 ja sittemmin Espoon rekisteriin 5.2.1981. Olen vainajan tytär.

Messages in this request

From
Laura Valta
Subject
Virkatodistus perunkirjoitusta varten [#1010]
Date
Sept. 9, 2020, 1:09 p.m.
To
Itä-Uudenmaan maistraatti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tarvitsisin perunkirjoitusta varten virkatodistuksen henkilöstä Suomela Outi 210347-0966. Siirtyi Vantaalle Tampereelta 15.9.1972 ja sittemmin Espoon rekisteriin 5.2.1981. Olen vainajan tytär.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Laura Valta <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Laura Valta << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Laura Valta
  1. 2 weeks, 5 days agoSept. 9, 2020, 2:13 p.m.: Laura Valta sent a message to Itä-Uudenmaan maistraatti.
  2. 1 week, 6 days agoSept. 15, 2020, 12:38 p.m.: Laura Valta made the request 'Virkatodistus perunkirjoitusta varten' public.
  3. 5 days, 8 hours agoSept. 24, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
Laura Valta
Subject
Re: Virkatodistus perunkirjoitusta varten [#1010]
Date
Sept. 24, 2020, 7:41 a.m.
To
Itä-Uudenmaan maistraatti

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Virkatodistus perunkirjoitusta varten" (9.9.2020, #1010) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Laura Valta Pyynnön numero: 1010 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Laura Valta << Osoite poistettu >>
  1. 5 days, 3 hours agoSept. 24, 2020, 7:41 a.m.: Laura Valta sent a message to Itä-Uudenmaan maistraatti.
From
Laura Valta
Subject
Re: Re: Virkatodistus perunkirjoitusta varten [#1010]
Date
Sept. 24, 2020, 7:42 a.m.
To
Itä-Uudenmaan maistraatti

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Virkatodistus perunkirjoitusta varten" (9.9.2020, #1010) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Laura Valta Pyynnön numero: 1010 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Laura Valta << Osoite poistettu >>
  1. 5 days, 3 hours agoSept. 24, 2020, 7:42 a.m.: Laura Valta sent a message to Itä-Uudenmaan maistraatti.