Virka apu pyynnöt ja raportointi.

Request to:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Nov. 19, 2020 - 5 days, 9 hours ago
Summary of Request
Tarvitsen virka apu pyynnöistä Jämsän sosiaalitoimen lastensuojelun ottamana kohdalleni raportit vuosilta 2010v - 2020v. Hlö.tunnus on 011072-1526.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Virka apu pyynnöt ja raportointi. [#1104]
Date
Nov. 5, 2020, 12:35 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tarvitsen virka apu pyynnöistä Jämsän sosiaalitoimen lastensuojelun ottamana kohdalleni raportit vuosilta 2010v - 2020v. Hlö.tunnus on 011072-1526.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Nov. 5, 2020, 12:37 p.m.
Status
Awaiting response

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 2 weeks, 5 days agoNov. 5, 2020, 12:38 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
  2. 2 weeks, 5 days agoNov. 5, 2020, 12:38 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
VS: Virka apu pyynnöt ja raportointi. [#1104]
Date
Nov. 6, 2020, 9:47 a.m.
Status
Awaiting response

Sisä-Suomen poliisilaitoksella ei ole tiedossa yhtään Jämsän sosiaalitoimen lastensuojelun henkilöön << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , ht: 011072-1526 kohdistuvaa virka-apupyyntöä vuosilta 2010-2020. Terveisin, Marko Luosa komisario Sisä-Suomen poliisilaitos Sorinkatu 12 PL 147, 33101 Tampere p. 0295 445708, 050-3997537 <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 weeks, 4 days agoNov. 6, 2020, 9:48 a.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
  2. 4 days, 19 hours agoNov. 20, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
On Nov. 6, 2020, 10:10 a.m., Sari Moisiolahti wrote:

Miten se voi olla mahdollista kun sosiaalitoimi on käyttänyt virka apua 2012v., 2013v., 2015v. ainakin koska minulla on osasta näistä ...

Miten se voi olla mahdollista kun sosiaalitoimi on käyttänyt virka apua 2012v., 2013v., 2015v. ainakin koska minulla on osasta näistä raportoinnit.
Varsinkin vuodet 2014v. kiinnostaisi ja 1.7.2015 virka apu raportti kiinnostaisi nähdä?
Onkohan virka avut kirjattu lapseni nimellä? Voitko ystävällisesti tarkastaa, eli Anette Moisiolahti 231009A6827.