This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Virka apu pyynnöt ja raportit.

Request to:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Haluaisin Jämsän lastensuojelun käyttämistä virka avuista ja raporteista laajan selvityksen, joita ovat käyttäneet perheemme eteen lapseeni 231009A6827 Anette Moisiolahteen, minuun Sari Moisiolahteen 011072-1526 ja lapsen isään Mika Moisiolahteen 301168-029P.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Virka apu pyynnöt ja raportit. [#1106]
Date
Nov. 11, 2020, 10:11 a.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Haluaisin Jämsän lastensuojelun käyttämistä virka avuista ja raporteista laajan selvityksen, joita ovat käyttäneet perheemme eteen lapseeni 231009A6827 Anette Moisiolahteen, minuun << Nimi poistettu >> Moisiolahteen 011072-1526 ja lapsen isään Mika Moisiolahteen 301168-029P. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Nov. 11, 2020, 10:11 a.m.
Status
Awaiting response

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 1 week, 6 days agoNov. 11, 2020, 10:11 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
  2. 1 week, 6 days agoNov. 11, 2020, 10:12 a.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
=?utf-8?q?POL=5FVP=5FSis=C3=A4-Suomi=5Fpl=5Flausuntopyynn=C3=B6t=5FSosRise?= <lausuntopyynto.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Puhelinnumero suojattua sähköpostia varten
Date
Nov. 18, 2020, 3:09 p.m.
Attachments

Hei, Teille on valmistunut asiakirja. Sen lähettämiseksi salattuna sähköpostina tarvitsemme matkapuhelinnumeronne. Mikäli se ei ole mahdollista voimme lähettää asiakirjat myös saantitodistuksella postitse. Ystävällisin terveisin Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietopyyntöryhmä [SIS_FI_rgb[1][2]] Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 6 days, 6 hours agoNov. 18, 2020, 3:10 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
  2. 6 days, 5 hours agoNov. 18, 2020, 4:40 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Virka apu pyynnöt ja raportit..
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Puhelinnumero suojattua sähköpostia varten [#1106]
Date
Nov. 18, 2020, 4:44 p.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Asiakirjan voi lähettää sähköpostiini ja myös postissa. Puh.nroni on 0456251715. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1106 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Nov. 18, 2020, 4:44 p.m.

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 6 days, 5 hours agoNov. 18, 2020, 4:44 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Virka apu pyynnöt ja raportit.' public.
  2. 6 days, 5 hours agoNov. 18, 2020, 4:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
  3. 6 days, 5 hours agoNov. 18, 2020, 4:45 p.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.