This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Puhelimen palautus.

Request to:
Itä-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Poliisi otti puhelimeni tutkittavaksi ti 12.01.2021. En ole saanut sitä takaisin 22.01 mennessä. Tarvitsen laitetta tunnistautumiseen pankkeihin ja viranomaisiin. Jää laskut maksamatta enkä pääse asioimaan kelaan ym.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Puhelimen palautus. [#1172]
Date
Jan. 22, 2021, 9:23 a.m.
To
Itä-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Poliisi otti puhelimeni tutkittavaksi ti 12.01.2021. En ole saanut sitä takaisin 22.01 mennessä. Tarvitsen laitetta tunnistautumiseen pankkeihin ja viranomaisiin. Jää laskut maksamatta enkä pääse asioimaan kelaan ym.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0l0w6QtU3VvbWlfcGxfa2lyamFhbW8=?= <kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi> – Itä-Suomen poliisilaitos
Subject
Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Jan. 22, 2021, 9:27 a.m.

Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Östra Finland har fått ert e-meddelande. Eastern Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 1 year agoJan. 22, 2021, 9:27 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Suomen poliisilaitos.
 2. 1 year agoJan. 22, 2021, 9:28 a.m.: Received an email from Itä-Suomen poliisilaitos.
From
kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi – Itä-Suomen poliisilaitos
Subject
Jakelu Toimeksi: Itä-Suomen poliisilaitoksen vastaus
Date
Jan. 27, 2021, 4:10 p.m.
Attachments

Ohessa Itä-Suomen poliisilaitoksen vastaus. Tietopyyntönne on välitetty Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle.Kirjaamo/Itä-Suomen poliisilaitosItä-Suomen poliisilaitos on lähettänyt nämä asiakirjat 27.01.2021 16:10:09 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; puhelimen palautusAsian tunnus: POL-2021-8444Valmistelija: Kalle ToivanenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Itä-Suomen poliisilaitoksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 27.01.2021 15:53:35Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
 1. 12 months agoJan. 27, 2021, 4:11 p.m.: Received an email from Itä-Suomen poliisilaitos.
From
tiina.visser@poliisi.fi – Itä-Suomen poliisilaitos
Subject
Jakelu Toimeksi: Rikosasian tutkinnanjohtajan vastaus
Date
Feb. 4, 2021, 2:40 p.m.
Attachments

Toimeksi saaneena.Tiina VisserJohdon sihteeriLänsi-Uudenmaan poliisilaitosLänsi-Uudenmaan poliisilaitos on lähettänyt nämä asiakirjat 04.02.2021 14:40:04 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: AsiakirjapyyntöAsian tunnus: POL-2021-9389Valmistelija: Jyrki KallioTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Tutkinnanjohtajan vastaus 4.2.2021 Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 04.02.2021 14:26:18Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
 1. 11 months, 3 weeks agoFeb. 4, 2021, 2:41 p.m.: Received an email from Itä-Suomen poliisilaitos.
 2. 11 months, 3 weeks agoFeb. 4, 2021, 4:17 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Puhelimen palautus..
 3. 11 months agoFeb. 27, 2021, 6:43 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Puhelimen palautus.' public.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Rikosasian tutkinnanjohtajan vastaus [#1172]
Date
March 27, 2021, 5:55 p.m.
To
Itä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Poliisit on heikkolahlaisia! ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1172 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0l0w6QtU3VvbWlfcGxfa2lyamFhbW8=?= <kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi> – Itä-Suomen poliisilaitos
Subject
Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
March 27, 2021, 5:55 p.m.

Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Östra Finland har fått ert e-meddelande. Eastern Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 10 months agoMarch 27, 2021, 5:56 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Suomen poliisilaitos.
 2. 10 months agoMarch 27, 2021, 5:57 p.m.: Received an email from Itä-Suomen poliisilaitos.
 3. 7 months, 3 weeks agoJune 5, 2021, 10:22 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Puhelimen palautus..
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. [#1172]
Date
July 17, 2021, 10:46 a.m.
To
Itä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, Puhelimen on palautettu jo helmikuussa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1172 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 6 months, 1 week agoJuly 17, 2021, 10:46 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Suomen poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0l0w6QtU3VvbWlfcGxfa2lyamFhbW8=?= <kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi> – Itä-Suomen poliisilaitos
Subject
Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
July 17, 2021, 10:46 a.m.

Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Östra Finland har fått ert e-meddelande. Eastern Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 6 months, 1 week agoJuly 17, 2021, 10:47 a.m.: Received an email from Itä-Suomen poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. [#1172]
Date
Oct. 23, 2021, 10:52 a.m.
To
Itä-Suomen poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin <<Nimipoistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1172 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimipoistettu>><< Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX0l0w6QtU3VvbWlfcGxfa2lyamFhbW8=?= <kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi> – Itä-Suomen poliisilaitos
Subject
Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Oct. 23, 2021, 10:52 a.m.

Itä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Östra Finland har fått ert e-meddelande. Eastern Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 months agoOct. 23, 2021, 10:52 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Itä-Suomen poliisilaitos.
 2. 3 months agoOct. 23, 2021, 10:53 a.m.: Received an email from Itä-Suomen poliisilaitos.