ajokortti

Request to:
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Sept. 28, 2020 - 1 day ago
Summary of Request
Hei! 42 päivää sitten pääsin töistä ja olin menossa kotiin. Olin todella väsynyt ja poikki. En huomannut huomioida mittarilukemaa, väsymyksestä johtuen. En ole saanut 42:een päivään mitään vastausta. Minulla on ravintola yritys ja minun täytyy tehdä kotiinkuljetusta. Kotona minulla on sairas lapsi, joka on halvaantunut kokonaan ja hänelle tulee shokkikohtauksia tasaisin välein ja joudun viemään häntä aina sairaalaan kontrollille. Perheessä on muita ala-ikäisiä lapsia joilla ei ole mahdollisuus saada ajokorttia tässä iässä ja vaimoni aika ei riitä mihinkään muuhun kun lasten hoitamiseen ja sairaan huolenpitoon. Joten puoliso ei voi koskaan hommata ajokorttia, olen ainut henkilö perheessä, kuka voi ajaa autoa ja viedä sairasta lasta kontrolleille. Poikani sairaushistoria on saatavilla, jos haluatte sen jotta voin todistaa. Olen todella vaikeassa asemassa tällä hetkellä. Voitte kuvitella miten vaikeaa on kustantaa perheen menot yksin ja pitää huolta sairaasta lapsesta. Olen todella katumapäällä tästä teostani ja se oli todella väsymyksestä johtuvaa. Olen todella pahoillani ja todella jos aikaa voisi siirtää taaksepäin niin en koskaan olisi tehnyt niin. Toivon todella ymmärrystänne. Poikani todella tarvitsee kaikkiemme apua tässä. Onko mitenkään mahdollista kiirehtiä.

Messages in this request

From
Wali Mohammad Khairzadah
Subject
ajokortti [#1011]
Date
Sept. 14, 2020, 11:05 a.m.
To
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei! 42 päivää sitten pääsin töistä ja olin menossa kotiin. Olin todella väsynyt ja poikki. En huomannut huomioida mittarilukemaa, väsymyksestä johtuen. En ole saanut 42:een päivään mitään vastausta. Minulla on ravintola yritys ja minun täytyy tehdä kotiinkuljetusta. Kotona minulla on sairas lapsi, joka on halvaantunut kokonaan ja hänelle tulee shokkikohtauksia tasaisin välein ja joudun viemään häntä aina sairaalaan kontrollille. Perheessä on muita ala-ikäisiä lapsia joilla ei ole mahdollisuus saada ajokorttia tässä iässä ja vaimoni aika ei riitä mihinkään muuhun kun lasten hoitamiseen ja sairaan huolenpitoon. Joten puoliso ei voi koskaan hommata ajokorttia, olen ainut henkilö perheessä, kuka voi ajaa autoa ja viedä sairasta lasta kontrolleille. Poikani sairaushistoria on saatavilla, jos haluatte sen jotta voin todistaa. Olen todella vaikeassa asemassa tällä hetkellä. Voitte kuvitella miten vaikeaa on kustantaa perheen menot yksin ja pitää huolta sairaasta lapsesta. Olen todella katumapäällä tästä teostani ja se oli todella väsymyksestä johtuvaa. Olen todella pahoillani ja todella jos aikaa voisi siirtää taaksepäin niin en koskaan olisi tehnyt niin. Toivon todella ymmärrystänne. Poikani todella tarvitsee kaikkiemme apua tässä. Onko mitenkään mahdollista kiirehtiä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Wali Mohammad Khairzadah <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Wali Mohammad Khairzadah << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Wali Mohammad Khairzadah
  1. 2 weeks, 1 day agoSept. 14, 2020, 11:07 a.m.: Wali Mohammad Khairzadah sent a message to Sisä-Suomen syyttäjänvirasto.
From
Wali Mohammad Khairzadah
Subject
Re: ajokortti [#1011]
Date
Sept. 28, 2020, 2:01 p.m.
To
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "ajokortti" (09/14/2020, #1011) was not answered in the time defined by law and is now 1 day late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Sincerely yours, Wali Mohammad Khairzadah Request Number: 1011 Reply To: <<email address>> Post Address: Wali Mohammad Khairzadah << Address removed >>
  1. 21 hours, 45 minutes agoSept. 28, 2020, 2:02 p.m.: Wali Mohammad Khairzadah sent a message to Sisä-Suomen syyttäjänvirasto.